Chwilio'r mynegai


Dod o hyd i ddarnau penodol o'r gyfraith

Canllawiau a Byrfoddau
NEU Chwilio rhan + adran:

Hidlenni gweithredol: Llaw.=Tr    72 cofnod    Printer friendly format

Dull trefnu ar y colofn honTraethawd trefnu ar y colofn honRhan trefnu ar y colofn honAdran trefnu ar y colofn honCyfeiriad trefnu ar y colofn honAncient Laws trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 1 trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 2 trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 3 trefnu ar y colofn hon
BlegywrydCyfraith y LlysRhaglith1r1-2r5Rhagymadrodd DC I.J 1.1-2.4Bleg 1.1-2.13
BlegywrydCyfraith y LlysY Pedwar Swyddog ar Hugain2r6-2v7DC I.i.1-4J 2.5-2.21Bleg 2.14-3.5
BlegywrydCyfraith y LlysSarhaed y brenin2v7-3r21DC I.ii.1-7J 2.22-3.13Bleg 3.6-4.6
BlegywrydCyfraith y LlysSarhaed y frenhines3r21-3r23 AnghyflawnDC I.iii.1J 3.14-3.17Bleg 4.7-4.11
BlegywrydCyfraith y LlysCymdeithas y Brenin3v4-3v10DC I.iv.1J 3.18-3.21Bleg 4.12-4.16
BlegywrydCyfraith y LlysYr Edling3v10-4r5DC I.v.1-4J 3.22-3.34Bleg 4.17-5.5
BlegywrydCyfraith y LlysRheidiau'r Edling4r5-4r13DC I.v.5-7J 4.1-4.6Bleg 5.6-5.11
BlegywrydCyfraith y LlysBraint4r13-4r22DC I.v.8-DC I.vi.1J 4.7-4.20Bleg 5.12-5.28
BlegywrydCyfraith y WladTair Colofn CyfraithRhaglith ac esboniad am gyfraith y Llys4v1-4v16
BlegywrydCyfraith y WladTair Colofn CyfraithNaw affaith galanas4v17-7v17DC II.i.1-DC II.i.37J 23.31-26.14Bleg 30.11-33.29
BlegywrydCyfraith y WladTair Colofn CyfraithNaw affaith tân7v17-8r16DC II.ii.1-DC II.ii.11J 26.15-26.29Bleg 34.1-34.18
BlegywrydCyfraith y WladTair Colofn CyfraithNaw affaith lladrad8r17-9v2DC II.iii.1-DC II.iii.18; DC II.iii.24-DC II.iii.26J 26.30-27.35Bleg 34.19-36.8
BlegywrydCyfraith y WladTystion9v3-10v16DC II.iv.1-DC II.iv.5J 27.36-28.38Bleg 36.9-37.28
BlegywrydCyfraith y WladY Naw Tafodiog10v17-12r12DC II.v.cyflwyniad-DC II.v.15J 29.1-30.8Bleg 37.29-39.23
BlegywrydCyfraith y WladDyledion12r12-12r23DC II.vi.1-DC II.vi.3J 30.9-30.14Bleg 39.24-39.30
BlegywrydCyfraith y WladMeichiau12r23-14v15DC II.vi.4-DC II.vi.25J 30.15-32.5Bleg 40.1-42.28
BlegywrydCyfraith y WladDirwy14v16-15v19DC II.vii.1-DC II.vii.11J 32.6-33.1Bleg 42.29-44.7
BlegywrydCyfraith y WladGwarant15v19-17r24DC II.ix.1-DC II.ix.8J 50.1-51.10Bleg 44.8-45.30
BlegywrydCyfraith y WladAdnau17r25-17v24DC II.x.1-DC II.x.3J 51.11-51.25Bleg 45.31-46.3
BlegywrydCyfraith y WladTaeogion ac eraill17v24-18v18DC II.xi.1-DC II.xi.11J 51.26-52.23Bleg 46.4-47.32
BlegywrydCyfraith y WladMeiri a Chyngellorion18v19-20r1DC II.xii.1-DC II.xii.18J 52.24-53.24Bleg 48.1-49.19
BlegywrydCyfraith y WladEbediw20r1-20v1DC II.xii.19-DC II.xii.29J 53.25-54.4Bleg 49.20-50.11
BlegywrydCyfraith y WladTân damweiniol20v1-20v17DC II.ii.12-DC II.ii.15J 54.5-54.13Bleg 50.12-50.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth odynau20v18-20v24DC II.ii.16-DC II.ii.20J 54.14-54.17Bleg 50.23-50.27
BlegywrydCyfraith y WladHela20v25-22r26DC II.xiii.1-DC II.xiii.21J 54.18-55.33Bleg 51.1-52.29
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofCŵn22v1-23v14DC II.xiv.1-DC II.xiv.25J 55.34-57.2Bleg 53.1-54.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofHebogau23v15-23v25DC II.xv.1-DC II.xv.8J 57.3-57.10Bleg 54.23-55.3
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofGwenyn24r1-24v5DC II.xvi.1-DC II.xvi.17J 57.11-57.31Bleg 55.4-55.28
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Aelodau24v6-25v17DC II.xvii.1-DC II.xvii.17J 57.32-58.36Bleg 56.1-57.19
BlegywrydCyfraith y WladSarhaed, galanas a gwerth25v18-28r15DC II.xvii.18-DC II.xvii.56J 58.37-61.3Bleg 57.20-60.22
BlegywrydCyfraith y WladGwragedd28r15-33v14DC II.xviii.1-DC II.xviii.54J 61.4-65.31Bleg 60.23-67.22
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirGwestfa33v14-34r16DC II.xix.1-DC II.xix.5J 65.32-66.10Bleg 67.23-68.15
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDawnbwyd34r16-35r22DC II.xix.6-DC II.xix.13J 66.11-67.17Bleg 68.16-70.5
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDadl tir35r23-35v24 Dalen GollDC II.xx.cyflwyniad-DC II.xx.12J 67.18-68.19Bleg 70.6-71.23
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDyddiau hawlioDalen Goll 36r1-36v7DC II.xxii.1-DC II.xxii.9J 69.20-70.14Bleg 73.8-74.20
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirRhannu treftadaeth ac etifeddu tir36v7-39v19DC II.xxiii.1-DC II.xxiii.27J 70.15-73.2Bleg 74.21-78.23
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirTrioedd ynghylch tir39v20-41r2DC II.viii.105-DC II.viii.109J 44.7-45.4Bleg 78.24-80.6
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirTresmasu41r3-41v9DC II.xxiii.28-DC II.xxiii.33J 73.3-73.25Bleg 80.7-81.7
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirBraint o du mam41v10-42r7DC II.xxiii.34-DC II.xxiii.36J 73.26-74.5Bleg 81.8-81.26
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirAnrhaith42r7-42r17DC II.xxiii.37-DC II.xxiii.39J 74.6-74.13Bleg 81.27-82.7
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirFfiniau42r17-42v1DC II.xxiii.40-DC II.xxiii.42J 74.14-74.21Bleg 82.8-82.16
BlegywrydCyfraith y WladMoch mewn coed ac ŷd42v1-42v19DC II.xxiii.43-DC II.xxiii.45J 74.22-74.32Bleg 82.17-83.3
BlegywrydCyfraith y WladAmserau penodedig42v19-43r11DC II.xxiii.46-DC II.xxiii.51J 75.1-75.12Bleg 83.4-83.17
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionPedwaroedd43r11-43r15DC II.xxiii.52-DC II.xxiii.53J 75.13-75.16Bleg 83.18-83.21
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionPencenedl43r16-43v1DC II.xxiii.54-DC II.xxiii.56J 75.17-75.22Bleg 83.22-84.3
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionTaliadau43v1-43v6DC II.xxiii.57-DC II.xxiii.58J 75.23-75.26Bleg 84.4-84.8
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionTir Cyllidus43v7-43v8DC II.xxiii.59J 75.27-75.28Bleg 84.9-84.10
BlegywrydCyfraith y WladSaith esgopty Dyfed43v8-44r3DC II.xxiv.cyflwyniad-DC II.xxiv.12J 75.29-76.7Bleg 84.11-84.25
BlegywrydCyfraith y WladGwadu eiddo44r3-44r16DC II.xi.12-DC II.xi.19J 76.8-76.15Bleg 84.26-85.7
BlegywrydCyfraith y WladLlwgr Ŷd44r17-45v15DC II.xxv.1-DC II.xxv.18J 76.16-77.31Bleg 85.8-87.8
BlegywrydCyfraith y WladPethau unwerth45v15-45v24 Dalen GollDC II.xxv.19J 77.32-78.2Bleg 87.9-87.16
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofBuchod ac ychenDalen Goll 46r1-47r20DC II.xxvi.1-DC II.xxvii.22J 78.8-80.9Bleg 87.23-90.25
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMeirch47r21-48r1DC II.xxviii.1-DC II.xxviii.19J 80.10-80.31Bleg 90.26-91.20
BlegywrydCyfraith y WladCyhuddo o ladrad48r1-48r12DC II.iii.21-DC II.iii.23J 80.32-81.3Bleg 91.21-91.29
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMeirch (parhad)48r12-48v24DC II.xxviii.20-DC II.xxviii.28J 81.4-81.29Bleg 92.1-92.30
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofDefaid a geifr49r1-49r11DC II.xxix.1-DC II.xxx.6J 81.30-82.2Bleg 93.1-93.10
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMoch49r11-49v11DC II.xxxi.1-DC II.xxxi.12J 82.3-82.25Bleg 93.11-94.7; Bleg 154.11-154.15
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofCathod49v12-49v24 Dalen GollDC II.xxxii.1-DC II.xxxii.4J 82.26-83.3Bleg 94.8-94.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerthoeddOffer, Dodrefn, ArfauDalen Goll 50r1-51v13DC II.xxxv.1-DC II.xxxv.101J 84.1-85.28Bleg 96.5-98.27
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninBrawdwr Llys51v13-52v7DC I.xiv.1-DC I.xiv.21J 10.30-12.19Bleg 15.1-17.18
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninBrawdwr Llys - Brawdwr a brawd52v7-53r20DC I.xiv.22-DC I.xiv.24J 12.20-13.13Bleg 17.19-18.21
BlegywrydCyfraith y WladSwydd a braint brawdwr53r21-56r13DC II.viii.110-DC II.viii.121J 45.5-47.20Bleg 98.28-102.13
BlegywrydCyfraith y WladCam farnau56r13-58v11DC II.viii.122-DC II.viii.132J 47.21-49.24Bleg 102.14-105.17
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninTrioedd58v11-59r24DC I.xxx.1-DC I.xxx.11J 20.13-23.8Bleg 105.18-106.17; 124.15-126.18
BlegywrydCyfraith y WladRhaith gwlad a dedfryd gwlad59v1-59v23DC II.viii.133-DC II.viii.139J 49.25-49.39Bleg 106.18-107.8
BlegywrydCyfraith y WladCynefodau59v23-60r9DC II.xxxvi.1-DC II.xxxvi.3J 85.29-85.36Bleg 107.9-107.17
BlegywrydCyfraith y WladCasgliad Trioedd60r9-60v24; Dalen Goll 61r1-62v23DC II.viii.1-DC II.viii.104J 33.2-44.6Bleg 107.18-124.14
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninTrioedd62v23-64v5DC I.xxx.1-DC I.xxx.11J 20.13-23.8Bleg 105.18-106.17; 124.15-126.18
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith Anysgrifenedig64v5-64v21DC II.xxxvi.4-DC II.xxxvi.5J 85.37-86.10Bleg 126.19-126.31
BlegywrydCyfraith y WladArferion cyfraith64v21-67v24DC III.i.cyflwyniad-DC III.i.26J 86.11-89.4Bleg 126.31-131.10
ArallYchwanegion TrYmbilio i Dduw68r1-68r6
ArallYchwanegion TrDeuddeg Annoeth68r7-68r17Cf. X.ix.1-X.ix.13
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration