Chwilio'r mynegai


Dod o hyd i ddarnau penodol o'r gyfraith

Canllawiau a Byrfoddau
NEU Chwilio rhan + adran:

Hidlenni gweithredol: Llaw.=Tim    146 cofnod    Printer friendly format

Dull trefnu ar y colofn honTraethawd trefnu ar y colofn honRhan trefnu ar y colofn honAdran trefnu ar y colofn honCyfeiriad trefnu ar y colofn honAncient Laws trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 1 trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 2 trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 3 trefnu ar y colofn hon
BlegywrydCyfraith y WladCasgliad Trioedd1r1-1r24; 1v1-1v24; 2r1-2r31; 3r1-3r26DC II.viii.1-DC II.viii.104J 33.2-44.6Bleg 107.18-124.14
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirTrioedd ynghylch tir3r27-3v24DC II.viii.105-DC II.viii.109J 44.7-45.4Bleg 78.24-80.6
BlegywrydCyfraith y WladSwydd a braint brawdwr3v25-4v20DC II.viii.110-DC II.viii.121J 45.5-47.20Bleg 98.28-102.13
BlegywrydCyfraith y WladCam farnau4v20-5v10DC II.viii.122-DC II.viii.132J 47.21-49.24Bleg 102.14-105.17
BlegywrydCyfraith y WladRhaith gwlad a dedfryd gwlad5v10-5v24DC II.viii.133-DC II.viii.139J 49.25-49.39Bleg 106.18-107.8
BlegywrydCyfraith y WladGwarant5v25-6r32DC II.ix.1-DC II.ix.8J 50.1-51.10Bleg 44.8-45.30
BlegywrydCyfraith y WladAdnau6r33-6v9DC II.x.1-DC II.x.3J 51.11-51.25Bleg 45.31-46.3
BlegywrydCyfraith y WladTaeogion ac eraill6v9-7r1DC II.xi.1-DC II.xi.11J 51.26-52.23Bleg 46.4-47.32
BlegywrydCyfraith y WladMeiri a Chyngellorion7r2-7v1DC II.xii.1-DC II.xii.18J 52.24-53.24Bleg 48.1-49.19
BlegywrydCyfraith y WladEbediw7v1-7v18DC II.xii.19-DC II.xii.29J 53.25-54.4Bleg 49.20-50.11
BlegywrydCyfraith y WladTân damweiniol7v18-7v27DC II.ii.12-DC II.ii.15J 54.5-54.13Bleg 50.12-50.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth odynau7v27-7v31DC II.ii.16-DC II.ii.20J 54.14-54.17Bleg 50.23-50.27
BlegywrydCyfraith y WladHela7v32-8r38DC II.xiii.1-DC II.xiii.21J 54.18-55.33Bleg 51.1-52.29
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofCŵn8v1-9r1DC II.xiv.1-DC II.xiv.25J 55.34-57.2Bleg 53.1-54.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofHebogau9r2-9r9DC II.xv.1-DC II.xv.8J 57.3-57.10Bleg 54.23-55.3
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofGwenyn9r9-9r29DC II.xvi.1-DC II.xvi.17J 57.11-57.31Bleg 55.4-55.28
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Aelodau9r30-9v32DC II.xvii.1-DC II.xvii.17J 57.32-58.36Bleg 56.1-57.19
BlegywrydCyfraith y WladSarhaed, galanas a gwerth9v33-10v25DC II.xvii.18-DC II.xvii.56J 58.37-61.3Bleg 57.20-60.22
BlegywrydCyfraith y WladGwragedd10v25-13r4DC II.xviii.1-DC II.xviii.54J 61.4-65.31Bleg 60.23-67.22
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirGwestfa13r5-13r29DC II.xix.1-DC II.xix.5J 65.32-66.10Bleg 67.23-68.15
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDawnbwyd13r29-13v28DC II.xix.6-DC II.xix.13J 66.11-67.17Bleg 68.16-70.5
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDadl tir13v28-14r22DC II.xx.cyflwyniad-DC II.xx.12J 67.18-68.19Bleg 70.6-71.23
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDadannudd14r23-14v19DC II.xxi.1-DC II.xxi.4J 68.20-69.19Bleg 71.24-73.7
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDyddiau hawlio14v20-15r9DC II.xxii.1-DC II.xxii.9J 69.20-70.14Bleg 73.8-74.20
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirRhannu treftadaeth ac etifeddu tir15r10-16r15DC II.xxiii.1-DC II.xxiii.27J 70.15-73.2Bleg 74.21-78.23
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirTresmasu16r16-16r35DC II.xxiii.28-DC II.xxiii.33J 73.3-73.25Bleg 80.7-81.7
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirBraint o du mam16r35-16v10DC II.xxiii.34-DC II.xxiii.36J 73.26-74.5Bleg 81.8-81.26
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirAnrhaith16v11-16v17DC II.xxiii.37-DC II.xxiii.39J 74.6-74.13Bleg 81.27-82.7
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirFfiniau16v18-16v23DC II.xxiii.40-DC II.xxiii.42J 74.14-74.21Bleg 82.8-82.16
BlegywrydCyfraith y WladMoch mewn coed ac ŷd16v24-16v33DC II.xxiii.43-DC II.xxiii.45J 74.22-74.32Bleg 82.17-83.3
BlegywrydCyfraith y WladAmserau penodedig16v33-17r6DC II.xxiii.46-DC II.xxiii.51J 75.1-75.12Bleg 83.4-83.17
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionPedwaroedd17r6-17r8DC II.xxiii.52-DC II.xxiii.53J 75.13-75.16Bleg 83.18-83.21
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionPencenedl17r8-17r14DC II.xxiii.54-DC II.xxiii.56J 75.17-75.22Bleg 83.22-84.3
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionTaliadau17r14-17r17DC II.xxiii.57-DC II.xxiii.58J 75.23-75.26Bleg 84.4-84.8
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionTir Cyllidus17r17DC II.xxiii.59J 75.27-75.28Bleg 84.9-84.10
BlegywrydCyfraith y WladSaith esgopty Dyfed17r18-17r29DC II.xxiv.cyflwyniad-DC II.xxiv.12J 75.29-76.7Bleg 84.11-84.25
BlegywrydCyfraith y WladGwadu eiddo17r29-17v1DC II.xi.12-DC II.xi.19J 76.8-76.15Bleg 84.26-85.7
BlegywrydCyfraith y WladLlwgr Ŷd17v2-18r7DC II.xxv.1-DC II.xxv.18J 76.16-77.31Bleg 85.8-87.8
BlegywrydCyfraith y WladPethau unwerth18r7-18r13DC II.xxv.19J 77.32-78.2Bleg 87.9-87.16
BlegywrydCyfraith y WladCynnen a rhaith yn erbyn lleidr18r13-18r16DC II.iii.19-DC II.iii.20J 78.3-78.7Bleg 87.17-87.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofBuchod ac ychen18r17-19r9DC II.xxvi.1-DC II.xxvii.22J 78.8-80.9Bleg 87.23-90.25
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMeirch19r10-19r28DC II.xxviii.1-DC II.xxviii.19J 80.10-80.31Bleg 90.26-91.20
BlegywrydCyfraith y WladCyhuddo o ladrad19r29-19v2DC II.iii.21-DC II.iii.23J 80.32-81.3Bleg 91.21-91.29
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMeirch (parhad)19v2-19v24DC II.xxviii.20-DC II.xxviii.28J 81.4-81.29Bleg 92.1-92.30
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofDefaid a geifr19v25-19v31DC II.xxix.1-DC II.xxx.6J 81.30-82.2Bleg 93.1-93.10
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMoch19v32-20r19DC II.xxxi.1-DC II.xxxi.12J 82.3-82.25Bleg 93.11-94.7; Bleg 154.11-154.15
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofCathod20r20-20r30DC II.xxxii.1-DC II.xxxii.4J 82.26-83.3Bleg 94.8-94.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofGwyddau ac ieir20r31-20r34DC II.xxxiii.1-DC II.xxxiii.6J 83.4-83.8Bleg 94.23-94.26
BlegywrydCyfraith y WladGwerthoeddAdeiladau20r35-20v23DC II.xxxiv.1-DC II.xxxiv.24J 83.9-83.35Bleg 95.1-96.4
BlegywrydCyfraith y WladGwerthoeddOffer, Dodrefn, Arfau20v23-21v12DC II.xxxv.1-DC II.xxxv.101J 84.1-85.28Bleg 96.5-98.27
BlegywrydCyfraith y WladCynefodau21v12-21v18DC II.xxxvi.1-DC II.xxxvi.3J 85.29-85.36Bleg 107.9-107.17
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith Anysgrifenedig21v18-21v29DC II.xxxvi.4-DC II.xxxvi.5J 85.37-86.10Bleg 126.19-126.31
ArallYchwanegion TimCynnal Gorsedd Gyfreithiol21v30-23r23X.xii.1-X.xii.9; X.xvii.43
BlegywrydCyfraith y WladArferion cyfraith23r24-24v29DC III.i.cyflwyniad-DC III.i.26J 86.11-89.4Bleg 126.31-131.10
ArallYchwanegion TimPethau sydd unfraint â Lladrad yn Llaw24v30-25r5DC III.vi.20-III.vi.26Ior 115.11-16
IorwerthYchwanegion TimTair Colofn CyfraithLladrad25r5-25r11VC III.ii.1-VC III.ii.58Ior 111.1-115.21
ArallYchwanegion TimCamddosbarth25r12-26r30X.xi.15-X.xi.18
ArallYchwanegion TimGorsedd Ddygynnull26r31-27r25X.xv.1-X.xv.3
ArallYchwanegion TimTremyg27r26-27v13X.xi.11-X.xi.14J 127.11-128.6
ArallYchwanegion TimDadlwriaeth27v14-27v24X.xvi.1-X.xvi.2J 125.16-125.26
ArallYchwanegion TimArgaedigaeth27v24-28v18X.xvi.3-X.xvi.6J 125.27-127.10
ArallYchwanegion TimPedwar Rhwym Dadl28v19-29r14X.iv.1-X.iv.6
ArallYchwanegion TimTir29r14-30r2XI.i.1-XI.i.8; X.xvii.42
ArallYchwanegion TimSiartr Hywel Dda30r3-30r25X.xiii.1
ArallYchwanegion TimBrawd30r26-30v4X.xi.19-X.xi.20
ArallYchwanegion TimTir30v5-30v23X.xvii.41
ArallYchwanegion TimTrioedd - Casgliad Estynedig30v24-31r4X.vii.26
ArallYchwanegion TimTrioedd - Casgliad Estynedig31r5-31r20X.vii.8-X.vii.11
BlegywrydYchwanegion TimTrioedd31r20-31v25DC I.xxx.1-DC I.xxx.11J 20.13-23.8Bleg 105.18-106.17; 124.15-126.18
ArallYchwanegion TimAmrywionTir ac arall31v26-31v38 Dalen GollXI.i.9-XI.i.18; X.v.7-X.v.8; X.vii.19; V.i.9J 128.7-128.21
ArallYchwanegion TimDamweiniau IIDalen Goll 32r1-32r34V.ii.2-V.ii.8; XI.iii.21-XI.iii.23; X.v.9; X.xiii.2J 124.28-125.15DwC 225-231
ArallYchwanegion TimTrioedd32r34X.xvii.35
ArallYchwanegion TimCaeth32r24-32v30DC II.xviii.49
IorwerthYchwanegion TimCyfraith TirTri tlws cenedl32v30-32v31VC II.xvi.7Ior 88.2
BlegywrydYchwanegion TimTrioedd32v32-33r31XI.iii.24-XI.iii.33; X.xvii.14
ArallYchwanegion TimAmrywionTystiolaeth, esgusion, ysbeilio ac anrheithio33r31-33v27XI.iii.33-XI.iii.38
CyfnerthYchwanegion TimCyfraith TirFfiniau33v27-33v33GC II.xxxi.8-GC II.xxxi.14; GC II.xxxii.1-GC II.xxxii.8; GC II.xxxii.4Pom 440-445; Pom 1196-1197; Pom 1335; Pom 1366; Pom 1848-1854WML 46.23-47.12; WML 55.10-55.23; WML 112.15-112.17
CyfnerthYchwanegion TimCynllwyniau33v33-33v35GC II.iv.1-GC II.iv.3; DC.II.i.36; cf X.i.5-X.i.6Pom 437-439; Pom 690WML 46.16-46.22; Cf. V 39v21-40r13; 51r14-51v6
ArallYchwanegion TimAmrywionCynllwyn, anifeiliaid34r1-34r25X.i.7-X.i.9; GC II.vii.8
CyfnerthYchwanegion TimGwerth Aelodau34r25-34r29GC II.vi.5-GC II.vi.8; GC II.vii.8J 101.1-101.7WML 43.4-7
IorwerthYchwanegion TimMeichiau34r29-36r18VC II.vi.7-VC II.vi.48Ior 61.1-67.4
ArallYchwanegion TimAmrywionGwadu, cam ac anifeiliaid36r18-36v8IX.ii.2-3; V.ii.6-V.ii.7; XI.iii.39-XI.iii.40; VI.i.15
IorwerthYchwanegion TimCyfraith TirMesurau cyfreithiol a Dyfnwal Moelmud36v9-37r18VC II.xvii.1-VC II.xvii.13Ior 90.1-90.18
ArallYchwanegion TimDamweiniau II37r19-37v24
ArallYchwanegion TimDadlau37v25-38r18XI.iv.5J 101.14-106.35
ArallYchwanegion TimPethau Angenrheidiol mewn gorsedd38r19-38r30
ArallYchwanegion TimPedair Allwedd Ynadaeth38r30-38v1XI.iv.7
ArallYchwanegion TimLle y dylai ceidwaid fod38v2-38v7DC III.v.1-III.v.7J 92.14-92.17DwC 374-8; WML 320.19-23
ArallYchwanegion TimProfi Ynadon38v8-38v18DC III.iii.43-DC III.iii.48
ArallYchwanegion TimOedi Cyfraith38v18-38v27DC III.iv.1-III.iv.11J 92.4-92.13DwC 441-2
BlegywrydYchwanegion TimCyhuddo o ladrad38v28-38v35Cf. J 80.32-81.3 a Naw Affaith lladrad Cyfnerth
ArallYchwanegion TimTrioedd - Casgliad EstynedigDalen Goll 39r1-39v10X.vii.1-X.vii.49; VC II.i.1-VC II.i.82; VC II.iii.1-VC II.iii.2; VC II.xii.8-VC II.xii.10; VC II.xvi.7; VC II.xvi.8-VC II.xvi.9; DC II.xvii.18-DC II.xvii.56; DC II.viii.133-DC II.viii.139; XI.iii.28cf. Pom 702-713; Pom 717-732; WML 85.4-89.6
IorwerthYchwanegion TimCyfraith TirDadannudd39v10-39v22VC II.xiii.1-VC II.xiii.6J 116.11-116.31Ior 84.1-84.6
ArallYchwanegion TimTrioedd39v22-39v31DC II.viii.59
IorwerthYchwanegion TimGwragedd39v31 Dalen GollVC II.i.1-VC II.i.82;VC II.iii.1-VC II.iii.2Ior 44.1-55.16
ArallYchwanegion TimTrioedd - Casgliad EstynedigDalen Goll 40r1-42r24X.vii.27-X.vii.49; VC III.xvi.11; VC II.i.39; DC II.viii.44-DC II.viii.63
ArallYchwanegion TimAmrywionBarn yn absendra plaid42r24-43r3X.xi.9; V.ii.133-4; V.ii.77
ArallYchwanegion TimTrioedd43r4-43r18X.xvii.36; XI.iv.26-XI.iv.28
ArallYchwanegion TimTrioedd43r18-43v1X.xvii.36; XI.iv.26-XI.iv.29
ArallYchwanegion TimDamweiniau I43v2-44r5
ArallYchwanegion TimGwragedd44r5-44r16DC II.xviii.52
ArallYchwanegion TimDamweiniau I44r16-44v2
ArallYchwanegion TimDamweiniau I44v2-44v7
IorwerthYchwanegion TimGwragedd44v7-44v12VC II.i.1-VC II.i.82;VC II.iii.1-VC II.iii.2Ior 44.1-55.16
ArallYchwanegion TimDamweiniau II44v13-44v31
IorwerthYchwanegion TimCyfraith TirTri tlws cenedl44v31-44v35 Dalen GollVC II.xvi.7Ior 88.2
ArallYchwanegion TimDamweiniau IDalen Goll 45r1-45r23
IorwerthYchwanegion TimMeichiau45r23-45r27VC II.vi.7-VC II.vi.48J 128.22-130.30DwC 172, 268-71, 309-319, 293, 185-191, 201-205, 211-229
ArallYchwanegion TimDamweiniau II45r27-45r36
IorwerthYchwanegion TimNawdd yr Eglwys45r37-45r38VC II.x.1-VC II.x.9Ior 71.1-71.13
ArallYchwanegion TimDamweiniau II45r38-45v3
ArallYchwanegion TimDamweiniau II45v3-45v28
ArallYchwanegion TimDamweiniau II45v28-45v35
ArallYchwanegion TimDamweiniau II46r1-51v4
IorwerthYchwanegion TimGwragedd51v5-52v7VC II.i.1-VC II.i.82;VC II.iii.1-VC II.iii.2Ior 44.1-55.16
ArallYchwanegion TimTremyg52v8-52v38X.xi.11-X.xi.14J 127.11-128.6
IorwerthYchwanegion TimCyfar52v39-54r10VC III.xxiv.1-VC III.xxiv.29Ior 148.1-153.3
IorwerthYchwanegion TimBriwio Anifail54r11-54r32VC II.v.1-VC II.v.5Ior 57.1-57.6
ArallYchwanegion TimAmrywionDynion anghyfraith, cam, bonclust54r32-54v36 Dalen GollXI.v.53J 100.9-100.34
CyfnerthYchwanegion TimGwerth Gwyllt a DofAnifeiliaid helaDalen Goll 55r1-55r11GC II.xxii.10; GC II.xxiii.1-GC II.xxiii.12; GC I.xxvi.1-GC II.xxvi.10Pom 468; Pom 1151; Pom 1207-1209; Pom 1212; Pom 1247-1254WML 77.10-78.4; WML 79.21-80.21
CyfnerthYchwanegion TimGwerth Gwyllt a DofTeithi dynion a gwragedd55r11-55r14GC II.xxiii.13-GC II.xxiii.15Pom 1213-1215WML 78.15-78.19; WML 80.21-80.25
ArallYchwanegion TimMoch a hela55r14-55r17Pom 1481-1485
CyfnerthYchwanegion TimGwerthoeddOffer, Dodrefn, Arfau55r17-55r20GC II.xviii.1-GC II.xviii.56; GC II.xviii.69-GC II.xviii.79; GC II.xl.25-GC II.xl.26; DC II.xxxiv.19-DC II.xxxiv.22; DC II.xxxv.24-DC II.xxxv.39; DC II.xxxv.41-DC II.xxxv.50; DC II.xxxv.52- DC II.xxxv.57; DC II.xxxv.64-DC II.xxxv.66; DC II.xxxv.71-DC II.xPom 768-983WML 105.6-107.11
CyfnerthYchwanegion TimBenthyca a gwystlon55r21-55r26GC II.xix.4-GC II.xix.8Pom 992-1000WML 108.9-109.5
CyfnerthYchwanegion TimGalanas55r26-55r31GC II.viii.cyflwyniad-GC II.viii.12Pom 1012-1029WML 109.6-110.11
CyfnerthYchwanegion TimEiddo a gymerir yn ystod rhyfel55r31-55r32XI.v.51WML 115.1-115.3
ArallYchwanegion TimDamweiniau II55r33-55v2Pom 1243WML 115.3-115.6
CyfnerthYchwanegion TimGorfodog55v2-55v4GC II.viii.14-GC II.viii.16; DC II.xx.4; DC II.xx.6; Cf. DC.II.vi.27Pom 714-716WML 117.10-117.14
CyfnerthYchwanegion TimLladrad55v4-55v5WML 117.14-117.17
CyfnerthYchwanegion TimTorri cyfar55v5-55v7GC II.xl.24Pom 1244WML 117.20-117.22
CyfnerthYchwanegion TimLlwgr Ŷd55v7-55v8GC II.xxviii.1-GC II.xxviii.22; GC II.xxviii.24-GC II.xxviii.29; VC III.xxv.37; Cf. DC II.xxiii.44-DC II.xxiii.45Pom 481-508WML 83.5-85.3; WML 117.23-118.3; WML 118.13-118.19
ArallYchwanegion TimTir55v9-55v12XI.i.1
CyfnerthYchwanegion TimLlwgr Ŷd55v12-55v16GC II.xxviii.1-GC II.xxviii.22; GC II.xxviii.24-GC II.xxviii.29; VC III.xxv.37; Cf. DC II.xxiii.44-DC II.xxiii.45Pom 481-508WML 83.5-85.3; WML 117.23-118.3; WML 118.13-118.19
CyfnerthYchwanegion TimTystion a Thystiolaeth55v17-55v25DC II.v.13-DC II.v.14; DC II.viii.88; DC III.i.7-DC III.i.10Pom 1167-1168; Pom 1198-1201WML 112.18-113.2; WML 119.1-120.21
CyfnerthYchwanegion TimCynllwyniau55v25-55v27GC II.iv.1-GC II.iv.3; DC.II.i.36Pom 437-439; Pom 690WML 46.16-46.22
CyfnerthYchwanegion TimGwerth Gwyllt a DofGwenyn55v28-55v34GC II.xxvii.1-GC II.xxvii.13Pom 469-480WML 81.1-81.26
CyfnerthYchwanegion TimMeichiau55v34-56r5X.vii.44- X.vii.45; DC I.xxx.5; DC II.v.4-DC II.v.5; DC II.v.9-DC II.v.10; DC II.v.12; DC II.v.17; DC II.v.22; DC II.vi.16; VC II.vi.2; VC II.vi.18; VC II.vi.22; VC II.vi.25-VC II.vi.27; VC II.vi.29; VC II.vi.36; Cf. X.vii.48; Cf. DC II.v.20-DC II.v.21; CPom 702-713; Pom 717-732WML 85.4-89.6
ArallYchwanegion TimAmrywionDynion anghyfraith, cam, bonclust56r5-56r37XI.v.49-XI.v.50J 100.9-100.34
CyfnerthYchwanegion TimTrioedd56v1-56v34 Dalen GollGC II.xxix.5; GC II.xxx.4; GC II.xxxi.4; GC II.xxxi.7; GC II.xxxiii.5-GC II.xxxiii.6; GC II xxxvi.1; GC II.xxxix.1-GC II.xxxix.56; DC II.viii.28-DC II.viii.29; DC I.xxx.1-DC I.xxx.7; DC II.vii.10-DC II.vii.11; DC II.viii.8-DC II.viii.12; DC II.viii.15; DCPom 1048-1150; Pom 1152-1159; Pom 1169-1181; Pom 1216; Pom 1224; Pom 1238-1242; Pom 1559-1569WML 54.19-55.1; WML 122.1-132.25; WML 133.1-140.18; WML 142.12-143.9
ArallYchwanegion TimAmrywionDynion anghyfraith, cam, bonclustDalen Goll 57r1-57v40XI.v.49-XI.v.55; VC III.xxv.42J 100.9-100.34
IorwerthYchwanegion TimCyfraith TirAchos Llys am Dir58r1-60r36VC II.xi.1-VC II.xi.53Ior 72.1-81.11
ArallYchwanegion TimDamweiniau II60r36-60v17
IorwerthYchwanegion TimCyfraith TirDadannudd60v18-60v31VC II.xiii.1-VC II.xiii.6Ior 84.1-84.6
IorwerthYchwanegion TimCyfraith TirAch ac Edryf60v31-61r8VC II.xiv.1-VC II.xiv.3Ior 85.1-85.9
ArallYchwanegion TimDamweiniau I61r8-61r14
ArallYchwanegion TimArddelw61r14-61r24
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration