Chwilio'r mynegai


Dod o hyd i ddarnau penodol o'r gyfraith

Canllawiau a Byrfoddau
NEU Chwilio rhan + adran:

Hidlenni gweithredol: Llaw.=T    81 cofnod    Printer friendly format

Dull trefnu ar y colofn honTraethawd trefnu ar y colofn honRhan trefnu ar y colofn honAdran trefnu ar y colofn honCyfeiriad trefnu ar y colofn honAncient Laws trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 1 trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 2 trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 3 trefnu ar y colofn hon
BlegywrydCyfraith y LlysY Pedwar Swyddog ar HugainDalen Goll 1r1-1r13DC I.i.1-4J 2.5-2.21Bleg 2.14-3.5
BlegywrydCyfraith y LlysSarhaed y brenin1r13-1v20DC I.ii.1-7J 2.22-3.13Bleg 3.6-4.6
BlegywrydCyfraith y LlysSarhaed y frenhines1v20-1v24DC I.iii.1J 3.14-3.17Bleg 4.7-4.11
BlegywrydCyfraith y LlysCymdeithas y Brenin1v24-2r3DC I.iv.1J 3.18-3.21Bleg 4.12-4.16
BlegywrydCyfraith y LlysYr Edling2r3-2r18DC I.v.1-4J 3.22-3.34Bleg 4.17-5.5
BlegywrydCyfraith y LlysRheidiau'r Edling2r18-2r24DC I.v.5-7J 4.1-4.6Bleg 5.6-5.11
BlegywrydCyfraith y LlysBraint2r24-2v15DC I.v.8-DC I.vi.1J 4.7-4.20Bleg 5.12-5.28
BlegywrydCyfraith y LlysNoddau2v16-4r21DC I.vii.1-DC I.viii.cyflwyniadJ 4.21-6.25Bleg 6.1-8.26
BlegywrydCyfraith y LlysSarhaed a Gwerth4r22-4v14DC I.viii.1-DC I.viii.9J 6.26-7.5Bleg 8.27-9.16
BlegywrydCyfraith y LlysLletyau4v14-5r11DC I.ix.1-DC I.ix.9J 7.6-7.29Bleg 9.17-10.14
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninPenteulu5r11-5v6DC I.x.1-DC I.x.10J 7.30-8.13Bleg 10.15-11.9
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninDistain5v7-6v4DC I.xi.1-DC I.xi.29J 8.14-9.17Bleg 11.10-12.31
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninOffeiriad Teulu6v4-6v26 Dalen GollDC I.xii.1-DC I.xii.9J 9.18-9.34Bleg 13.1-13.20
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninDryswr neuaddDalen Goll 7r1-7r6DC I.xix.1-DC I.xix.10J 16.9-16.28Bleg 23.6-23.28
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninGwastrawd afwyn7r7-7r14; 7v5-7v9DC I.xx.1-DC I.xx.7J 16.29-17.3Bleg 24.1-24.14
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninDrysor ystafell7r14-7r20DC I.xxi.1-DC I.xxi.5J 17.4-17.7Bleg 24.15-24.20
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninPorthor7r20-7r23DC I.xxii.1-DC I.xxii.2J 17.8-17.10Bleg 24.21-24.23
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninCogydd7r24-7v4; 7v13-7v14DC I.xxiii.1-DC I.xxiii.8J 17.11-17.18Bleg 25.1-25.9
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninMeddydd7v10-7v13DC I.xxiv.1J 17.19-17.21Bleg 25.10-25.12
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninPencerdd7v15-8r10DC I.xxv.1-DC I.xxv.10J 17.22-18.11Bleg 25.13-26.10
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninMeddyg8r11-8r24DC I.xxvi.1-DC I.xxvi.6J 18.12-18.22Bleg 26.11-26.24
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninGof llys8r24-8v18DC I.xxvii.1-DC I.xxvii.14J 18.23-19.3Bleg 26.25-27.16
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninMaer Biswail8v19-8v26DC I.xxviii.1-DC I.xxviii.4J 19.4-19.9Bleg 27.17-27.24
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninRhingyll9r1-9v20DC I.xxix.1-DC I.xxix.17J 19.10-20.12Bleg 27.25-29.12
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninTrioedd9v20-9v26 Dalen GollDC I.xxx.1-DC I.xxx.11J 20.13-23.8Bleg 105.18-106.17; 124.15-126.18
BlegywrydCyfraith y WladY Naw TafodiogDalen goll 10r1-10r8DC II.v.cyflwyniad-DC II.v.15J 29.1-30.8Bleg 37.29-39.23
BlegywrydCyfraith y WladDyledion10r9-10r17DC II.vi.1-DC II.vi.3J 30.9-30.14Bleg 39.24-39.30
BlegywrydCyfraith y WladMeichiau10r18-12r12DC II.vi.4-DC II.vi.25J 30.15-32.5Bleg 40.1-42.28
BlegywrydCyfraith y WladDirwy12r12-13r4DC II.vii.1-DC II.vii.11J 32.6-33.1Bleg 42.29-44.7
BlegywrydCyfraith y WladCasgliad Trioedd13r4-23v4DC II.viii.1-DC II.viii.104J 33.2-44.6Bleg 107.18-124.14
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirTrioedd ynghylch tir23v4-24r26DC II.viii.105-DC II.viii.109J 44.7-45.4Bleg 78.24-80.6
BlegywrydCyfraith y WladSwydd a braint brawdwr24v1-26v17DC II.viii.110-DC II.viii.121J 45.5-47.20Bleg 98.28-102.13
BlegywrydCyfraith y WladCam farnau26v17-28v14DC II.viii.122-DC II.viii.132J 47.21-49.24Bleg 102.14-105.17
BlegywrydCyfraith y WladRhaith gwlad a dedfryd gwlad28v14-29r7DC II.viii.133-DC II.viii.139J 49.25-49.39Bleg 106.18-107.8
BlegywrydCyfraith y WladGwarant29r8-30r15DC II.ix.1-DC II.ix.8J 50.1-51.10Bleg 44.8-45.30
BlegywrydCyfraith y WladAdnau30r15-30v9DC II.x.1-DC II.x.3J 51.11-51.25Bleg 45.31-46.3
BlegywrydCyfraith y WladTaeogion ac eraill30v9-31r17DC II.xi.1-DC II.xi.11J 51.26-52.23Bleg 46.4-47.32
BlegywrydCyfraith y WladMeiri a Chyngellorion31r18-32r8DC II.xii.1-DC II.xii.18J 52.24-53.24Bleg 48.1-49.19
BlegywrydCyfraith y WladEbediw32r8-32v5DC II.xii.19-DC II.xii.29J 53.25-54.4Bleg 49.20-50.11
BlegywrydCyfraith y WladTân damweiniol32v5-32v17DC II.ii.12-DC II.ii.15J 54.5-54.13Bleg 50.12-50.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth odynau32v17-32v21DC II.ii.16-DC II.ii.20J 54.14-54.17Bleg 50.23-50.27
BlegywrydCyfraith y WladHela32v22-34r3DC II.xiii.1-DC II.xiii.21J 54.18-55.33Bleg 51.1-52.29
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofCŵn34r3-34v25DC II.xiv.1-DC II.xiv.25J 55.34-57.2Bleg 53.1-54.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofHebogau35r1-35r10DC II.xv.1-DC II.xv.8J 57.3-57.10Bleg 54.23-55.3
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofGwenyn35r11-35v12DC II.xvi.1-DC II.xvi.17J 57.11-57.31Bleg 55.4-55.28
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Aelodau35v13-36v15DC II.xvii.1-DC II.xvii.17J 57.32-58.36Bleg 56.1-57.19
BlegywrydCyfraith y WladSarhaed, galanas a gwerth36v16-38v19DC II.xvii.18-DC II.xvii.56J 58.37-61.3Bleg 57.20-60.22
BlegywrydCyfraith y WladGwragedd38v19-43r24DC II.xviii.1-DC II.xviii.54J 61.4-65.31Bleg 60.23-67.22
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirGwestfa43r25-43v21DC II.xix.1-DC II.xix.5J 65.32-66.10Bleg 67.23-68.15
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDawnbwyd43v21-44v16DC II.xix.6-DC II.xix.13J 66.11-67.17Bleg 68.16-70.5
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDadl tir44v17-45v11DC II.xx.cyflwyniad-DC II.xx.12J 67.18-68.19Bleg 70.6-71.23
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDadannudd45v12-46v7DC II.xxi.1-DC II.xxi.4J 68.20-69.19Bleg 71.24-73.7
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDyddiau hawlio46v8-47r26DC II.xxii.1-DC II.xxii.9J 69.20-70.14Bleg 73.8-74.20
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirRhannu treftadaeth ac etifeddu tir47v1-50r1DC II.xxiii.1-DC II.xxiii.27J 70.15-73.2Bleg 74.21-78.23
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirTresmasu50r2-50v3DC II.xxiii.28-DC II.xxiii.33J 73.3-73.25Bleg 80.7-81.7
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirBraint o du mam50v3-50v22DC II.xxiii.34-DC II.xxiii.36J 73.26-74.5Bleg 81.8-81.26
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirAnrhaith50v23-51r5DC II.xxiii.37-DC II.xxiii.39J 74.6-74.13Bleg 81.27-82.7
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirFfiniau51r5-51r14DC II.xxiii.40-DC II.xxiii.42J 74.14-74.21Bleg 82.8-82.16
BlegywrydCyfraith y WladMoch mewn coed ac ŷd51r14-51v2DC II.xxiii.43-DC II.xxiii.45J 74.22-74.32Bleg 82.17-83.3
BlegywrydCyfraith y WladAmserau penodedig51v2-51v16DC II.xxiii.46-DC II.xxiii.51J 75.1-75.12Bleg 83.4-83.17
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionPedwaroedd51v16-51v19DC II.xxiii.52-DC II.xxiii.53J 75.13-75.16Bleg 83.18-83.21
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionPencenedl51v20-52r3DC II.xxiii.54-DC II.xxiii.56J 75.17-75.22Bleg 83.22-84.3
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionTaliadau52r3-52r7DC II.xxiii.57-DC II.xxiii.58J 75.23-75.26Bleg 84.4-84.8
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionTir Cyllidus52r7-52r9DC II.xxiii.59J 75.27-75.28Bleg 84.9-84.10
BlegywrydCyfraith y WladSaith esgopty Dyfed52r9-52r25DC II.xxiv.cyflwyniad-DC II.xxiv.12J 75.29-76.7Bleg 84.11-84.25
BlegywrydCyfraith y WladGwadu eiddo52r25-52v10DC II.xi.12-DC II.xi.19J 76.8-76.15Bleg 84.26-85.7
BlegywrydCyfraith y WladLlwgr Ŷd52v11-53v18DC II.xxv.1-DC II.xxv.18J 76.16-77.31Bleg 85.8-87.8
BlegywrydCyfraith y WladPethau unwerth53v19-54r2DC II.xxv.19J 77.32-78.2Bleg 87.9-87.16
BlegywrydCyfraith y WladCynnen a rhaith yn erbyn lleidr54r2-54r8DC II.iii.19-DC II.iii.20J 78.3-78.7Bleg 87.17-87.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofBuchod ac ychen54r9-55v21DC II.xxvi.1-DC II.xxvii.22J 78.8-80.9Bleg 87.23-90.25
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMeirch55v21-55v25 Dalen GollDC II.xxviii.1-DC II.xxviii.19J 80.10-80.31Bleg 90.26-91.20
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMeirch (parhad)Dalen Goll 56r1-56r5DC II.xxviii.20-DC II.xxviii.28J 81.4-81.29Bleg 92.1-92.30
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofDefaid a geifr56r5-56r14DC II.xxix.1-DC II.xxx.6J 81.30-82.2Bleg 93.1-93.10
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMoch56r15-56v17DC II.xxxi.1-DC II.xxxi.12J 82.3-82.25Bleg 93.11-94.7; Bleg 154.11-154.15
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofCathod56v18-57r5DC II.xxxii.1-DC II.xxxii.4J 82.26-83.3Bleg 94.8-94.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofGwyddau ac ieir57r6-57r10DC II.xxxiii.1-DC II.xxxiii.6J 83.4-83.8Bleg 94.23-94.26
BlegywrydCyfraith y WladGwerthoeddAdeiladau57r11-57v17DC II.xxxiv.1-DC II.xxxiv.24J 83.9-83.35Bleg 95.1-96.4
BlegywrydCyfraith y WladGwerthoeddOffer, Dodrefn, Arfau57v17-57v26 Dalen Goll 58r1-58r17DC II.xxxv.1-DC II.xxxv.101J 84.1-85.28Bleg 96.5-98.27
BlegywrydCyfraith y WladCynefodau58r18-58r26DC II.xxxvi.1-DC II.xxxvi.3J 85.29-85.36Bleg 107.9-107.17
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith Anysgrifenedig58v1-c. 58v12DC II.xxxvi.4-DC II.xxxvi.5J 85.37-86.10Bleg 126.19-126.31
BlegywrydCyfraith y WladArferion cyfraith58v12-60vDC III.i.cyflwyniad-DC III.i.26J 86.11-89.4Bleg 126.31-131.10
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration