Chwilio'r mynegai


Dod o hyd i ddarnau penodol o'r gyfraith

Canllawiau a Byrfoddau
NEU Chwilio rhan + adran:

Hidlenni gweithredol: Llaw.=S    206 cofnod    Printer friendly format

Dull trefnu ar y colofn honTraethawd trefnu ar y colofn honRhan trefnu ar y colofn honAdran trefnu ar y colofn honCyfeiriad trefnu ar y colofn honAncient Laws trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 1 trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 2 trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 3 trefnu ar y colofn hon
BlegywrydCyfraith y LlysRhaglith4r1-4v13Rhagymadrodd DC I.J 1.1-2.4Bleg 1.1-2.13MCH 1-8
BlegywrydCyfraith y LlysY Pedwar Swyddog ar Hugain4v13-5r6DC I.i.1-4J 2.5-2.21Bleg 2.14-3.5MCH 9-14
BlegywrydCyfraith y LlysSarhaed y brenin5r7-5v9DC I.ii.1-7J 2.22-3.13Bleg 3.6-4.6MCH 16-20
BlegywrydCyfraith y LlysSarhaed y frenhines5v9-5v13DC I.iii.1J 3.14-3.17Bleg 4.7-4.11MCH 21-22
BlegywrydCyfraith y LlysYr Edling5v13-5v19DC I.v.1-4J 3.22-3.34Bleg 4.17-5.5MCH 23-25
BlegywrydCyfraith y LlysBraint5v19-5v27DC I.v.8-DC I.vi.1J 4.7-4.20Bleg 5.12-5.28MCH 26-28
BlegywrydCyfraith y WladTair Colofn CyfraithRhaglith ac esboniad am gyfraith y Llys5v27-6r12MCH 29-32
BlegywrydCyfraith y WladTair Colofn CyfraithNaw affaith galanas6r13-8r8DC II.i.1-DC II.i.37J 23.31-26.14Bleg 30.11-33.29MCH 33-73
BlegywrydCyfraith y WladTair Colofn CyfraithNaw affaith tân8r9-8r25DC II.ii.1-DC II.ii.11J 26.15-26.29Bleg 34.1-34.18MCH 74-87
BlegywrydCyfraith y WladTân damweiniol8r25-8v8DC II.ii.12-DC II.ii.15J 54.5-54.13Bleg 50.12-50.22MCH 88-91
BlegywrydCyfraith y WladTair Colofn CyfraithNaw affaith lladrad8v9-9r25DC II.iii.1-DC II.iii.18; DC II.iii.24-DC II.iii.26J 26.30-27.35Bleg 34.19-36.8MCH 92-116
BlegywrydCyfraith y WladY Naw Tafodiog9r25-10r6DC II.v.cyflwyniad-DC II.v.15J 29.1-30.8Bleg 37.29-39.23MCH 117-135
BlegywrydCyfraith y WladDyledion10r7-10r13DC II.vi.1-DC II.vi.3J 30.9-30.14Bleg 39.24-39.30MCH 136-139
BlegywrydCyfraith y WladMeichiau10r14-12r28DC II.vi.4-DC II.vi.25J 30.15-32.5Bleg 40.1-42.28MCH 140-186
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Aelodau12v1-13r22DC II.xvii.1-DC II.xvii.17J 57.32-58.36Bleg 56.1-57.19MCH 187-209
BlegywrydCyfraith y WladSarhaed, galanas a gwerth13r22-15r17DC II.xvii.18-DC II.xvii.56J 58.37-61.3Bleg 57.20-60.22MCH 210-254
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirGwestfa15r18-15v12DC II.xix.1-DC II.xix.5J 65.32-66.10Bleg 67.23-68.15MCH 255-263
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDadl tir15v13-16v2DC II.xix.6-DC II.xix.13J 66.11-67.17Bleg 68.16-70.5MCH 264-280
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDadannudd16v3-17r17DC II.xx.cyflwyniad-DC II.xx.12J 67.18-68.19Bleg 70.6-71.23MCH 281-294
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDyddiau hawlio17r18-17v27DC II.xxi.1-DC II.xxi.4J 68.20-69.19Bleg 71.24-73.7MCH 295-309
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirRhannu treftadaeth ac etifeddu tir18r1-20r12DC II.xxii.1-DC II.xxii.9J 69.20-70.14Bleg 73.8-74.20MCH 310-347
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirTrioedd ynghylch tir20r13-21r3DC II.xxiii.1-DC II.xxiii.27J 70.15-73.2Bleg 74.21-78.23MCH 348-362
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirTresmasu21r3-21r25DC II.xxiii.28-DC II.xxiii.33J 73.3-73.25Bleg 80.7-81.7MCH 363-368
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirBraint o du mam21r25-21v13DC II.xxiii.34-DC II.xxiii.36J 73.26-74.5Bleg 81.8-81.26MCH 369-372
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirAnrhaith21v13-21v17DC II.xxiii.37-DC II.xxiii.39J 74.6-74.13Bleg 81.27-82.7MCH 373-375
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirFfiniau21v18-21v25DC II.xxiii.40-DC II.xxiii.42J 74.14-74.21Bleg 82.8-82.16MCH 376-378
BlegywrydCyfraith y WladMoch mewn coed ac ŷd21v25-22r9DC II.xxiii.43-DC II.xxiii.45J 74.22-74.32Bleg 82.17-83.3MCH 379-382
BlegywrydCyfraith y WladAmserau penodedig22r9-22r22DC II.xxiii.46-DC II.xxiii.51J 75.1-75.12Bleg 83.4-83.17MCH 383-389
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionPedwaroedd22r22-22r26DC II.xxiii.52-DC II.xxiii.53J 75.13-75.16Bleg 83.18-83.21MCH 390-391
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionPencenedl22r26-22v7DC II.xxiii.54-DC II.xxiii.56J 75.17-75.22Bleg 83.22-84.3MCH 392-394
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionTaliadau22v7-22v12DC II.xxiii.57-DC II.xxiii.58J 75.23-75.26Bleg 84.4-84.8MCH 395-396
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionTir Cyllidus22v12-22v13DC II.xxiii.59J 75.27-75.28Bleg 84.9-84.10MCH 397
BlegywrydCyfraith y WladDirwy22v14-23r14 AnghyflawnDC II.vii.1-DC II.vii.11J 32.6-33.1Bleg 42.29-44.7MCH 398-408
BlegywrydCyfraith y WladAdnau23r15-23v6DC II.x.1-DC II.x.3J 51.11-51.25Bleg 45.31-46.3MCH 409-414
BlegywrydCyfraith y WladTaeogion ac eraill23v7-24r16DC II.xi.1-DC II.xi.11J 51.26-52.23Bleg 46.4-47.32MCH 415-426
BlegywrydCyfraith y WladGwadu eiddo24r17-24r27DC II.xi.12-DC II.xi.19J 76.8-76.15Bleg 84.26-85.7MCH 427-434
BlegywrydCyfraith y WladTystion24v1-25r19DC II.iv.1-DC II.iv.5J 27.36-28.38Bleg 36.9-37.28MCH 435-455
BlegywrydCyfraith y WladMeiri a Chyngellorion25r20-26r9DC II.xii.1-DC II.xii.18J 52.24-53.24Bleg 48.1-49.19MCH 456-475
BlegywrydCyfraith y WladEbediw26r9-26v1DC II.xii.19-DC II.xii.29J 53.25-54.4Bleg 49.20-50.11MCH 476-486
BlegywrydCyfraith y WladGwragedd26v2-30v6DC II.xviii.1-DC II.xviii.54J 61.4-65.31Bleg 60.23-67.22MCH 487-553
BlegywrydCyfraith y WladSaith esgopty Dyfed30v7-30v24DC II.xxiv.cyflwyniad-DC II.xxiv.12J 75.29-76.7Bleg 84.11-84.25MCH 554-559
BlegywrydCyfraith y WladLlwgr Ŷd30v24-31v28DC II.xxv.1-DC II.xxv.18J 76.16-77.31Bleg 85.8-87.8MCH 560-580
BlegywrydCyfraith y WladPethau unwerth32r1-32r7DC II.xxv.19J 77.32-78.2Bleg 87.9-87.16MCH 581
BlegywrydCyfraith y WladCynnen a rhaith yn erbyn lleidr32r7-32r12DC II.iii.19-DC II.iii.20J 78.3-78.7Bleg 87.17-87.22MCH 582-583
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMeirch32r13-32v11DC II.xxviii.1-DC II.xxviii.19J 80.10-80.31Bleg 90.26-91.20MCH 584-605
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMeirch (parhad)32v11-33r13DC II.xxviii.20-DC II.xxviii.28J 81.4-81.29Bleg 92.1-92.30MCH 606-616
BlegywrydCyfraith y WladCyhuddo o ladrad33r14-33r22DC II.iii.21-DC II.iii.23J 80.32-81.3Bleg 91.21-91.29MCH 617-619
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofBuchod ac ychen33r23-35r8DC II.xxvi.1-DC II.xxvii.22J 78.8-80.9Bleg 87.23-90.25MCH 620-679
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofDefaid a geifr35r9-35r18DC II.xxix.1-DC II.xxx.6J 81.30-82.2Bleg 93.1-93.10MCH 680-686
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMoch35r18-35v17DC II.xxxi.1-DC II.xxxi.12J 82.3-82.25Bleg 93.11-94.7; Bleg 154.11-154.15MCH 687-698
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofCathod35v18-36r4DC II.xxxii.1-DC II.xxxii.4J 82.26-83.3Bleg 94.8-94.22MCH 699-703
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofGwyddau ac ieir36r4-36r9DC II.xxxiii.1-DC II.xxxiii.6J 83.4-83.8Bleg 94.23-94.26MCH 704-708
BlegywrydCyfraith y WladHela36r9-37r9DC II.xiii.1-DC II.xiii.21J 54.18-55.33Bleg 51.1-52.29MCH 709-736
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofCŵn37r10-38r5DC II.xiv.1-DC II.xiv.25J 55.34-57.2Bleg 53.1-54.22MCH 737-756
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofHebogau38r6-38r14DC II.xv.1-DC II.xv.8J 57.3-57.10Bleg 54.23-55.3MCH 757-761
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofGwenyn38r15-38v13DC II.xvi.1-DC II.xvi.17J 57.11-57.31Bleg 55.4-55.28MCH 762-774
BlegywrydCyfraith y WladGwerthoeddAdeiladau38v14-39r18DC II.xxxiv.1-DC II.xxxiv.24J 83.9-83.35Bleg 95.1-96.4MCH 775-790
BlegywrydCyfraith y WladGwerthoeddOffer, Dodrefn, Arfau39r18-40v12DC II.xxxv.1-DC II.xxxv.101J 84.1-85.28Bleg 96.5-98.27MCH 791-859
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith Anysgrifenedig40v12-40v18DC II.xxxvi.4-DC II.xxxvi.5J 85.37-86.10Bleg 126.19-126.31MCH 860-861
BlegywrydCyfraith y WladArferion cyfraith40v19-40v25 AnghyflawnDC III.i.cyflwyniad-DC III.i.26J 86.11-89.4Bleg 126.31-131.10MCH 862
BlegywrydCyfraith y LlysBrawdwr LlysBrawdwr LlysAnghyflawn 40v26-41v4DC I.xiv.1-DC I.xiv.21J 10.30-12.19Bleg 15.1-17.18MCH 863-869
BlegywrydCyfraith y LlysBrawdwr LlysBrawdwr Llys - Brawdwr a brawd41v4-42r5DC I.xiv.22-DC I.xiv.24J 12.20-13.13Bleg 17.19-18.21MCH 870-881
BlegywrydCyfraith y WladSwydd a braint brawdwr42r6-44r5DC II.viii.110-DC II.viii.121J 45.5-47.20Bleg 98.28-102.13MCH 882-910
BlegywrydCyfraith y WladCam farnau44r5-44r11DC II.viii.122-DC II.viii.132J 47.21-49.24Bleg 102.14-105.17MCH 911
BlegywrydCyfraith y LlysTrioedd44r11-44r20DC I.xxx.1-DC I.xxx.11J 20.13-23.8Bleg 105.18-106.17; 124.15-126.18MCH 912-916
BlegywrydCyfraith y WladCam farnau44r20-46r7DC II.viii.122-DC II.viii.132J 47.21-49.24Bleg 102.14-105.17MCH 917-944
BlegywrydCyfraith y WladRhaith gwlad a dedfryd gwlad46r7-46r25DC II.viii.133-DC II.viii.139J 49.25-49.39Bleg 106.18-107.8MCH 945-952
BlegywrydCyfraith y WladGwarant46r26-47v5DC II.ix.1-DC II.ix.8J 50.1-51.10Bleg 44.8-45.30MCH 953-967
BlegywrydCyfraith y WladCasgliad Trioedd47v6-57v10DC II.viii.1-DC II.viii.104J 33.2-44.6Bleg 107.18-124.14MCH 968-1196
BlegywrydCyfraith y LlysRhingyll57v10-57v15DC I.xxix.1-DC I.xxix.17J 19.10-20.12Bleg 27.25-29.12MCH 1197-1199
BlegywrydCyfraith y WladCasgliad Trioedd57v15-59r13DC II.viii.1-DC II.viii.104J 33.2-44.6Bleg 107.18-124.14MCH 1200-1224
IorwerthLlyfr PrawfTair Colofn CyfraithNaw affaith lladrad59r13-59r26VC III.ii.1-VC III.ii.58Ior 111.1-115.21MCH 1225-1228
ArallYchwanegion SAmrywionDeol59r26-59v22VIII.xi.1MCH 1229-1231
ArallYchwanegion SArddelw59v23-59v26MCH 1232
ArallYchwanegion SEtifedd Tir Brenin59v26-59v27MCH 1233
ArallYchwanegion SCynnal Gorsedd Gyfreithiol60r1-61v22X.xii.1-X.xii.9; X.xvii.43MCH 1234-1257
BlegywrydCyfraith y WladArferion cyfraith61v23-63v26DC III.i.cyflwyniad-DC III.i.26J 86.11-89.4Bleg 126.31-131.10MCH 1258-1296
ArallYchwanegion SPethau sydd unfraint â Lladrad yn Llaw63v27-64r9DC III.vi.20-III.vi.26Ior 115.11-16J 92.26-94.2MCH 1297-1302
IorwerthYchwanegion STair Colofn CyfraithNaw affaith lladrad64r10-64r16VC III.ii.1-VC III.ii.58Ior 111.1-115.21MCH 1303-1304
ArallYchwanegion SCamddosbarth64r17-66r5X.xi.15-X.xi.18MCH 1305-1311
ArallYchwanegion SGorsedd Ddygynnull66r6-67r26X.xv.1-X.xv.3MCH 1312-1322
ArallYchwanegion STremyg67r27-67v28X.xi.11-X.xi.14J 127.11-128.6MCH 1323-1330
ArallYchwanegion SDadlwriaeth68r1-68r11X.xvi.1-X.xvi.2J 125.16-125.26MCH 1331-1332
ArallYchwanegion SArgaedigaeth68r12-69r29X.xvi.3-X.xvi.6J 125.27-127.10MCH 1333-1341
ArallYchwanegion SPedwar Rhwym Dadl69v1-70r21X.iv.1-X.iv.6MCH 1342-1350
ArallYchwanegion STir70r22-71r23XI.i.1-XI.i.8; X.xvii.42MCH 1351-1371
ArallYchwanegion SSiartr Hywel Dda71r24-71v18X.xiii.1MCH 1372-1378
ArallYchwanegion SBrawd71v18-72r5X.xi.19-X.xi.20MCH 1378-1383
ArallYchwanegion STir72r6-72r26X.xvii.41MCH 1384-1386
ArallYchwanegion STrioedd - Casgliad Estynedig72r27-72v11X.vii.26MCH 1387-1388
ArallYchwanegion STrioedd - Casgliad Estynedig72v12-72v28X.vii.8-X.vii.11MCH 1389-1392
BlegywrydYchwanegion STrioedd73r1-73v11DC I.xxx.1-DC I.xxx.11J 20.13-23.8Bleg 105.18-106.17; 124.15-126.18MCH 1393-1401
ArallYchwanegion SAmrywionTir ac arall73v12-75r6XI.i.9-XI.i.18; X.v.7-X.v.8; X.vii.19; V.i.9J 128.7-128.21MCH 1402-1427
ArallYchwanegion SPethau sydd unfraint â Lladrad yn Llaw75r6-75r9DC III.vi.13J 92.26-94.2MCH 1428-1428
ArallYchwanegion SAmrywionTri gwasanaeth offeiriad llys75r9-75r16MCH 1429-1432
IorwerthYchwanegion STrais75r16-75r18VC III.iii.32Ior 115.21J 100.3-100.8MCH 1433
ArallYchwanegion SAmrywionTri perchnogaeth tir75r19-75r22XI.i.19MCH 1434-1437
ArallYchwanegion SPethau sydd unfraint â Lladrad yn Llaw75r22-75r26DC III.vi.12J 92.26-94.2MCH 1438-1441
CyfnerthYchwanegion SCasgliad Trioedd75r26-75r27GC II.xxix.5; GC II.xxx.4; GC II.xxxi.4; GC II.xxxi.7; GC II.xxxiii.5-GC II.xxxiii.6; GC II xxxvi.1; GC II.xxxix.1-GC II.xxxix.56; DC II.viii.28-DC II.viii.29; DC I.xxx.1-DC I.xxx.7; DC II.vii.10-DC II.vii.11; DC II.viii.8-DC II.viii.12; DC II.viii.15; DCPom 1048-1150; Pom 1152-1159; Pom 1169-1181; Pom 1216; Pom 1224; Pom 1238-1242; Pom 1559-1569WML 54.19-55.1; WML 122.1-132.25; WML 133.1-140.18; WML 142.12-143.9MCH 1442
ArallYchwanegion SAmrywionArgae terfyn, barn75v1-75v16XI.i.20-XI.i.21; X.xi.7MCH 1443-1448
ArallYchwanegion SPethau sydd unfraint â Lladrad yn Llaw75v16-75v18DC III.vi.20-III.vi.26Ior 115.11-16MCH 1449
IorwerthYchwanegion SGwerth Gwyllt a DofCoed75v18-75v21VC III.xx.1-VC III.xx.17Ior 138.1-138.13MCH 1450
ArallYchwanegion SAmrywionLluniaeth ddirgel, am gwynion75v21-76r15XI.i.22-XI.i.23; X.xvii.21-X.xvii.22MCH 1451-1455
ArallYchwanegion STir Eglwysig, Cyfraith y Crefyddwyr76r16-77v25XI.ii.1-XI.iii.3; DC III.iii.6MCH 1456-1475
ArallYchwanegion SProfi Ynadon77v26-78r8DC III.iii.6-DC III.iii.7MCH 1476-1480
ArallYchwanegion SDynion na ddylai eu Tystiolaeth Sefyll78r9-78r22DC III.ii.1-III.ii.15J 89.5-89.18MCH 1481
ArallYchwanegion SPethau sydd unfraint â Lladrad yn Llaw78r23-78r25DC III.vi.23-DC III.vi.5J 92.26-94.2MCH 1482-1484
ArallYchwanegion SAmrywionTri dyn ni dylir eu gwerthu78r26-78v1XI.iii.4MCH 1485
ArallYchwanegion SPethau sydd unfraint â Lladrad yn Llaw78v1-78v7DC III.vi.4-DC III.vi.8J 92.26-94.2MCH 1486-1489
ArallYchwanegion STrioedd - Casgliad Estynedig78v7-78v11X.vii.1-X.vii.2MCH 1490-1493
BlegywrydCyfraith y LlysRhingyll78v11-78v15DC I.xxix.1-DC I.xxix.17; X.vii.1-X.vii.2J 19.10-20.12Bleg 27.25-29.12MCH 1494-1496
ArallYchwanegion SAmrywionTri dyn ni ellir canlyn cwynau; Tri da dilis difach78v15-79r1XI.iii.5-XI.iii.7WML 134.15-20MCH 1497-1502
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Aelodau79r1-79r18DC II.xvii.1-DC II.xvii.17J 57.32-58.36Bleg 56.1-57.19MCH 1503-1506
BlegywrydCyfraith y WladSarhaed, galanas a gwerth79r18-79v8DC II.xvii.18-DC II.xvii.56J 58.37-61.3Bleg 57.20-60.22MCH 1507-1512
ArallYchwanegion SAmrywionTri dyn a gyneil tir,79v8-80r6XI.iii.8; X.xvii.26-X.xvii.27MCH 1513-1518
CyfnerthYchwanegion SCyfraith TirTrosglwyddo perchnogaeth tir80r6-80r9GC II.xxx.8-GC II.xxx.12; GC II.xxx.23-GC II.xxx.24; GC II.xxx.26-GC II.xxx.28; GC II.xxxi.1-GC II.xxxi.3; GC II.xxxii.18-GC II.xxxii.20; DC II.xxiii.3-DC II.xxiii.5; DC II.xxiii.7; DC II.xxiii.23; DC II.xxiii.25-DC II.xxiii.26Pom 448-453; Pom 457-458; Pom 1471-1478WML 50.2-50.15; WML 51.3-53.8; WML 55.23-55.24MCH 1519
ArallYchwanegion SAmrywionTri dyn ni ddyly sefyll mewn barn, Tri chyffredin gwlad80r9-80r26XI.iii.9-XI.iii.13WML 134.21-135.2; 119.11-12MCH 1520-1527
IorwerthCyfraith y WladNawdd yr Eglwys80r26-80v1VC II.x.1-VC II.x.9Ior 71.1-71.13MCH 1528
IorwerthCyfraith y WladNawdd yr Eglwys80v1-80v6VC II.x.1Ior 71.1WML 117.10-12MCH 1529-1532
ArallYchwanegion SProfi Ynadon80v7-83r4DC III.iii.1-DC III.iii.39J 89.19-92.3DwC 388-9MCH 1533-1589
ArallYchwanegion STir83r5-83r13MCH 1590-1591
IorwerthYchwanegion SCyfraith TirAchos Llys am Dir83r13-83r18VC II.xi.1-VC II.xi.53Ior 72.1-81.11MCH 1592-1596
ArallYchwanegion STeir Diaspad83r18-83v7DwC 167-8MCH 1597-1600
ArallYchwanegion SAmrywionTri chenol83v7-84r9X.xvii.19; X.xi.21; XI.iii.14MCH 1601-1610
CyfnerthYchwanegion SBenthyca a gwystlon84r9-84r13GC II.xix.4-GC II.xix.8Pom 992-1000WML 108.9-109.5MCH 1611-1612
ArallYchwanegion SAmrywionGafael, enaid faddau, hawlio84r13-84v2MCH 1613-1617
ArallYchwanegion STair Colofn CyfraithNaw affaith lladrad84v2-84v4DC II.iii.26MCH 1618
ArallYchwanegion SAmrywionDefnyddioldeb, torri proffes84v4-85r2X.xvii.28-X.xvii.30; XI.iii.15-XI.iii.16MCH 1619-1623
ArallYchwanegion SAmrywionTir85r2-85v3XI.iii.17-XI.iii.20MCH 1624-1629
IorwerthYchwanegion STair Colofn CyfraithNaw affaith lladrad85v3-85v5VC III.ii.1-VC III.ii.58Ior 111.1-115.21MCH 1630
ArallYchwanegion SDamweiniau II85v5-87r24MCH 1631-1656
IorwerthYchwanegion SCyfraith TirTri tlws cenedl87r24-87r26VC II.xvi.7Ior 88.2MCH 1657
ArallYchwanegion STrioedd87r26-88r23XI.iii.24-XI.iii.33; X.xvii.14MCH 1658-1682
ArallYchwanegion SAmrywionTystiolaeth, esgusion, ysbeilio ac anrheithio88r23-89r5XI.iii.34-XI.iii.38MCH 1683-1693
CyfnerthYchwanegion SCyfraith TirFfiniau89r5-89r13GC II.xxxi.8-GC II.xxxi.14; GC II.xxxii.1-GC II.xxxii.8; GC II.xxxii.4Pom 440-445; Pom 1196-1197; Pom 1335; Pom 1366; Pom 1848-1854WML 46.23-47.12; WML 55.10-55.23; WML 112.15-112.17MCH 1694-1698
CyfnerthYchwanegion SCynllwyniau89r13-89r19GC II.iv.1-GC II.iv.3; DC.II.i.36; X.i.5Pom 437-439; Pom 690WML 46.16-46.22MCH 1699-1701
ArallYchwanegion SAmrywionCynllwyn, anifeiliaid89r19-89v20X.i.5-X.i.9MCH 1702-1709
CyfnerthYchwanegion SGwerth Aelodau89v20-89v23GC II.vi.5-GC II.vi.8; GC II.vii.8J 101.1-101.7WML 43.4-7MCH 1710-1711
ArallYchwanegion SAmrywionYmliwio89v23-89v24MCH 1712
IorwerthYchwanegion SMeichiau89v24-92v11VC II.vi.7-VC II.vi.48Ior 61.1-67.4J 33.2-44.6MCH 1713-1757
ArallYchwanegion SAmrywionGwadu, cam ac anifeiliaid92v11-93r14IX.ii.2-3; V.ii.6-V.ii.7; XI.iii.39-XI.iii.40; VI.i.15MCH 1758-1764
IorwerthYchwanegion SCyfraith TirMesurau cyfreithiol a Dyfnwal Moelmud93r15-94r16VC II.xvii.1-VC II.xvii.13Ior 90.1-90.18J 119.4-120.21MCH 1765-1781
ArallYchwanegion SDamweiniau II94r17-95r17MCH 1782-1791
ArallYchwanegion SDadlau95r18-95v20XI.iv.5J 101.14-106.35MCH 1792-1799
ArallYchwanegion SPethau Angenrheidiol mewn gorsedd95v21-96r6MCH 1800-1806
ArallYchwanegion SPedair Allwedd Ynadaeth96r6-96r20XI.iv.7MCH 1807-1813
ArallYchwanegion SLle y dylai ceidwaid fod96r21-96r26DC III.v.1-III.v.7J 92.14-92.17DwC 374-8; WML 320.19-23MCH 1814-1821
ArallYchwanegion SProfi Ynadon96r27-96v11DC III.iii.43-III.iii.48J 89.19-92.3DwC 388-9MCH 1822-1828
ArallYchwanegion SOedi Cyfraith96v11-96v21DC III.iv.1-III.iv.11J 92.4-92.13DwC 441-2MCH 1829-1830
ArallYchwanegion SAmrywionTrioedd ar ddadlau a threfn llys96v22-99r22X.xvii.15-X.xvii.39; XI.iv.8-XI.iv.11; VC II.xix.7MCH 1831-1857
ArallYchwanegion SY Tri Llyfr Cyfraith99r23-99v8MCH 1858-1860
ArallYchwanegion SAm Hawl99v9-100r15X.vi.1-X.vi.4MCH 1861-1864
ArallYchwanegion SDadl Llys ac Eglwys100r16-100v1X.xiv.1-X.xiv.5MCH 1865-1869
ArallYchwanegion SDadl Tir a Daear100v2-101v9X.xvii.1-X.xvii.7MCH 1870-1887
ArallYchwanegion SAdnau101v10-101v27XI.iv.12-XI.iv.14MCH 1888-1892
ArallYchwanegion STrioedd102r1-103r27XI.iv.15-XI.iv.22MCH 1893-1914
ArallYchwanegion SDamweiniau I103v1-104r1MCH 1915-1924
ArallYchwanegion SAmrywionTrioedd, achosion llys104r1-106r28X.i.1-X.i.4; X.viii.1-X.viii.16; XI.iv.23-XI.iv.25; VII.i.48-VII.i.49; X.vi.4MCH 1925-1959
IorwerthYchwanegion STair Colofn CyfraithNaw affaith lladrad106v1-106v8VC III.ii.1-VC III.ii.58Ior 111.1-115.21MCH 1960-1960
ArallYchwanegion SLladrad106v8-106v22VC II.i.39; VC III.ii.51; X.vii.35MCH 1961-1966
IorwerthYchwanegion SCyfraith Teulu106v22-108r22VC II.xxviii.1-VC II.xxxi.26J 120.22-124.27Ior 97.1-103.4MCH 1967-1999
ArallYchwanegion STrioedd - Casgliad Estynedig108r22-111r15X.vii.1-X.vii.49; VC II.i.1-VC II.i.82; VC II.iii.1-VC II.iii.2; VC II.xii.8-VC II.xii.10; VC II.xvi.7; VC II.xvi.8-VC II.xvi.9; DC II.xvii.18-DC II.xvii.56; DC II.viii.133-DC II.viii.139; XI.iii.28cf. Pom 702-713; Pom 717-732; WML 85.4-89.6MCH 2000-2035
IorwerthYchwanegion SCyfraith TirDadannudd111r15-111v4VC II.xiii.1-VC II.xiii.6J 116.11-116.31Ior 84.1-84.6MCH 2036-2039
ArallYchwanegion STrioedd111v4-111v14DC II.viii.59MCH 2040-2043
IorwerthYchwanegion SGwragedd111v14-111v23VC II.i.1-VC II.i.82;VC II.iii.1-VC II.iii.2Ior 44.1-55.16MCH 2044-2046
ArallYchwanegion STrioedd111v23-116v18DC II.vii.1-DC II.vii.7; X.vii.27-X.vii.49; VC III.xvi.11; VC II.i.39; DC II.viii.44-DC II.viii.63MCH 2047-2117
ArallYchwanegion SAmrywionBarn yn absendra plaid116v18-117v27X.xi.9; V.ii.133-4; V.ii.77MCH 2118-2126
ArallYchwanegion STrioedd117v27-118r19X.xvii.36; XI.iv.26-XI.iv.28MCH 2127-2139
ArallYchwanegion STrioedd118r20-118v18X.xvii.36; XI.iv.26-XI.iv.29MCH 2140-2146
ArallYchwanegion SDamweiniau I118v18-120v3MCH 2147-2161
ArallYchwanegion SDamweiniau I120v3-121r7MCH 2162-2179
IorwerthYchwanegion SCyfraith TirTri tlws cenedl121r7-121r10VC II.xvi.7Ior 88.2MCH 2180
ArallYchwanegion SDamweiniau IITrioedd121r10-122r2VC II.i.39MCH 2181-2194
ArallYchwanegion SDamweiniau I122r3-123r1MCH 2195-2216
IorwerthYchwanegion SMeichiau123r1-123r3VC II.vi.7-VC II.vi.48J 128.22-130.30DwC 172, 268-71, 309-319, 293, 185-191, 201-205, 211-229MCH 2217
ArallYchwanegion SDamweiniau II123r4-123r18MCH 2218-2224
IorwerthYchwanegion SNawdd yr Eglwys123r18-123r20VC II.x.1-VC II.x.9Ior 71.1-71.13MCH 2225
ArallYchwanegion SDamweiniau II123r20-123r23MCH 2226
ArallYchwanegion SDamweiniau II123r24-124r1MCH 2227-2236
IorwerthYchwanegion SLlwgr Ŷd124r2-127v22VC III.xxv.1-VC III.xxv.46Ior 154.1-160.9MCH 2237-2306
IorwerthYchwanegion SCynghawsedd127v22-128v18VC II.vi.1-VC II.vi.6Ior 58.1-60.7J 130.31-134.23MCH 2307-2328
ArallYchwanegion SMach128v19MCH 2329
IorwerthYchwanegion SCyfraith TirDull rhannu pentrefan128v20-128v26VC II.xvi.8-VC II.xvi.9Ior 88.3-88.4MCH 2330-2331
IorwerthYchwanegion SCyfraith TirAmaethyddiaeth128v26-129r7VC II.xvi.10-VC II.xvi.17Ior 88.5-88.7J 118.32-119.3MCH 2332-2338
IorwerthYchwanegion SCyfraith TirHawliau gwerthu tir129r7-129v11VC II.xvi.18-VC II.xvi.19Ior 88.8-88.9MCH 2339-2348
IorwerthYchwanegion SCyfraith TirEstroniaid129v11VC II.xvi.20-VC II.xvi.26Ior 89.1-89.6MCH 2349
ArallYchwanegion SHoli Lladrad129v11-130v16X.i.17-X.i.23MCH 2350-2359
IorwerthYchwanegion SCyfar130v17-131r27VC III.xxiv.1-VC III.xxiv.29Ior 148.1-153.3J 96.5-98.30MCH 2360-2374
ArallYchwanegion SDau Ddydiad Pwysig131vDC.t.342MCH 2375-2376
ArallYchwanegion SCydetifeddion132r1-132v28XI.iv.29MCH 2377-2381
ArallYchwanegion SGwyddor Cyfraith Hywel133r1-140v28XI.v.1-XI.v.47MCH 2382-2472
ArallYchwanegion SAmrywionCyfraith yn cau141r1-141r5XI.v.48MCH 2473-2474
IorwerthYchwanegion SCyfraith Teulu141r6-141r18VC II.xxviii.1-VC II.xxxi.26Ior 97.1-103.4J 120.22-124.27MCH 2475-2478
ArallYchwanegion SGeiriau'r Seithwyr Doethion141r19-141r27MCH 2479-2486
CyfnerthYchwanegion SGwerth Gwyllt a DofGwenyn141v1-141v11GC II.xxvii.1-GC II.xxvii.13Pom 469-480WML 81.1-81.26MCH 2487-2489
ArallYchwanegion SGwerth Gwyllt a DofGwenyn141v12MCH 2490
ArallYchwanegion SAmrywionDynion anghyfraith, cam, bonclust141v13-142r7XI.v.49-XI.v.53J 100.9-100.34MCH 2491-2496
IorwerthYchwanegion SCyfraith Tir142r7-142r14VC II.xi.52-VC II.xi.53MCH 2497-2498
ArallYchwanegion SDamweiniau II142r14-142r24MCH 2499-2501
ArallYchwanegion SAmrywionMab dietifedd142r24-142r27XI.v.54MCH 2502
ArallYchwanegion SDamweiniau II142v1-142v12MCH 2503-2506
ArallYchwanegion SAmrywionGwasanaeth am dir142v12-142v27XI.v.55MCH 2507-2510
IorwerthYchwanegion SCyfraith TirAchos Llys am Dir143r1-143r8VC II.xi.1-VC II.xi.53J 107.17-115.19Ior 72.1-81.11MCH 2511-2513
ArallYchwanegion SDamweiniau II143r9-143r27MCH 2514-2517
ArallYchwanegion SLlunio'r Gyfraith143v1-144r18DC.tt.340-2Pom 1612-1618MCH 2518-2530
ArallYchwanegion SPethau sydd unfraint â Lladrad yn Llaw144r19-145v4DC III.vi.23-DC III.vi.25; IX.xxxv.1-IX.xxxv.7; IX.xxxi.1-IX.xxxii.2; IX.xxiii.1MCH 2531-2546
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration