Chwilio'r mynegai


Dod o hyd i ddarnau penodol o'r gyfraith

Canllawiau a Byrfoddau
NEU Chwilio rhan + adran:

Hidlenni gweithredol: Llaw.=O    70 cofnod    Printer friendly format

Dull trefnu ar y colofn honTraethawd trefnu ar y colofn honRhan trefnu ar y colofn honAdran trefnu ar y colofn honCyfeiriad trefnu ar y colofn honAncient Laws trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 1 trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 2 trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 3 trefnu ar y colofn hon
BlegywrydCyfraith y WladRhaglith1r1-1v24Rhagymadrodd DC I.J 1.1-2.4Bleg 1.1-2.13
BlegywrydCyfraith y WladY Pedwar Swyddog ar Hugain2r1-2r23DC I.i.1-4J 2.5-2.21Bleg 2.14-3.5
BlegywrydCyfraith y WladSarhaed y brenin2r23-3r12DC I.ii.1-7J 2.22-3.13Bleg 3.6-4.6
BlegywrydCyfraith y WladSarhaed y frenhines3r12-3r17DC I.iii.1J 3.14-3.17Bleg 4.7-4.11
BlegywrydCyfraith y WladCymdeithas y Brenin3r17-3r22DC I.iv.1J 3.18-3.21Bleg 4.12-4.16
BlegywrydCyfraith y WladYr Edling3v1-3v18DC I.v.1-4J 3.22-3.34Bleg 4.17-5.5
BlegywrydCyfraith y WladRheidiau'r Edling3v18-4r3DC I.v.5-7J 4.1-4.6Bleg 5.6-5.11
BlegywrydCyfraith y WladBraint4r4-4r13DC I.v.8-DC I.vi.1J 4.7-4.20Bleg 5.12-5.28
BlegywrydCyfraith y WladTair Colofn CyfraithRhaglith ac esboniad am gyfraith y Llys4r13-4v7
BlegywrydCyfraith y WladTair Colofn CyfraithNaw affaith galanas4v8-7v5DC II.i.1-DC II.i.37J 23.31-26.14Bleg 30.11-33.29
BlegywrydCyfraith y WladTair Colofn CyfraithNaw affaith tân7v6-8r4DC II.ii.1-DC II.ii.11J 26.15-26.29Bleg 34.1-34.18
BlegywrydCyfraith y WladTair Colofn CyfraithNaw affaith lladrad8r5-9r16DC II.iii.1-DC II.iii.18; DC II.iii.24-DC II.iii.26J 26.30-27.35Bleg 34.19-36.8
BlegywrydCyfraith y WladTystion9r16-10r23DC II.iv.1-DC II.iv.5J 27.36-28.38Bleg 36.9-37.28
BlegywrydCyfraith y WladY Naw Tafodiog10v1-11v12DC II.v.cyflwyniad-DC II.v.15J 29.1-30.8Bleg 37.29-39.23
BlegywrydCyfraith y WladDyledion11v12-11v20DC II.vi.1-DC II.vi.3J 30.9-30.14Bleg 39.24-39.30
BlegywrydCyfraith y WladMeichiau11v20-14r2DC II.vi.4-DC II.vi.25J 30.15-32.5Bleg 40.1-42.28
BlegywrydCyfraith y WladDirwy14r3-14v22DC II.vii.1-DC II.vii.11J 32.6-33.1Bleg 42.29-44.7
BlegywrydCyfraith y WladGwarant14v22-16r15DC II.ix.1-DC II.ix.8J 50.1-51.10Bleg 44.8-45.30
BlegywrydCyfraith y WladAdnau16r16-16v13DC II.x.1-DC II.x.3J 51.11-51.25Bleg 45.31-46.3
BlegywrydCyfraith y WladTaeogion ac eraill16v13-17v4DC II.xi.1-DC II.xi.11J 51.26-52.23Bleg 46.4-47.32
BlegywrydCyfraith y WladMeiri a Chyngellorion17v5-18v10DC II.xii.1-DC II.xii.18J 52.24-53.24Bleg 48.1-49.19
BlegywrydCyfraith y WladEbediw18v10-19r9DC II.xii.19-DC II.xii.29J 53.25-54.4Bleg 49.20-50.11
BlegywrydCyfraith y WladTân damweiniol19r9-19r20DC II.ii.12-DC II.ii.15J 54.5-54.13Bleg 50.12-50.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth odynau19r21-19v2DC II.ii.16-DC II.ii.20J 54.14-54.17Bleg 50.23-50.27
BlegywrydCyfraith y WladHela19v3-20v20DC II.xiii.1-DC II.xiii.21J 54.18-55.33Bleg 51.1-52.29
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofCŵn20v21-22r4DC II.xiv.1-DC II.xiv.25J 55.34-57.2Bleg 53.1-54.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofHebogau22r5-22r14DC II.xv.1-DC II.xv.8J 57.3-57.10Bleg 54.23-55.3
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofGwenyn22r15-22v19DC II.xvi.1-DC II.xvi.17J 57.11-57.31Bleg 55.4-55.28
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Aelodau22v20-24r7DC II.xvii.1-DC II.xvii.17J 57.32-58.36Bleg 56.1-57.19
BlegywrydCyfraith y WladSarhaed, galanas a gwerth24r8-26r15DC II.xvii.18-DC II.xvii.56J 58.37-61.3Bleg 57.20-60.22
BlegywrydCyfraith y WladGwragedd26r16-31v17DC II.xviii.1-DC II.xviii.54J 61.4-65.31Bleg 60.23-67.22
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirGwestfa31v18-32r19DC II.xix.1-DC II.xix.5J 65.32-66.10Bleg 67.23-68.15
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDawnbwyd32r19-33v5DC II.xix.6-DC II.xix.13J 66.11-67.17Bleg 68.16-70.5
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDadl tir33v6-34v10DC II.xx.cyflwyniad-DC II.xx.12J 67.18-68.19Bleg 70.6-71.23
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDadannudd34v11-35v16DC II.xxi.1-DC II.xxi.4J 68.20-69.19Bleg 71.24-73.7
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDyddiau hawlio35v17-36v19DC II.xxii.1-DC II.xxii.9J 69.20-70.14Bleg 73.8-74.20
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirRhannu treftadaeth ac etifeddu tir36v20-40r1DC II.xxiii.1-DC II.xxiii.27J 70.15-73.2Bleg 74.21-78.23
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirTrioedd ynghylch tir40r2-41r5DC II.viii.105-DC II.viii.109J 44.7-45.4Bleg 78.24-80.6
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirTresmasu41r6-41v11DC II.xxiii.28-DC II.xxiii.33J 73.3-73.25Bleg 80.7-81.7
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirBraint o du mam41v11-42r9DC II.xxiii.34-DC II.xxiii.36J 73.26-74.5Bleg 81.8-81.26
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirAnrhaith42r9-42r19DC II.xxiii.37-DC II.xxiii.39J 74.6-74.13Bleg 81.27-82.7
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirFfiniau42r20-42v7DC II.xxiii.40-DC II.xxiii.42J 74.14-74.21Bleg 82.8-82.16
BlegywrydCyfraith y WladMoch mewn coed ac ŷd42v7-42v21DC II.xxiii.43-DC II.xxiii.45J 74.22-74.32Bleg 82.17-83.3
BlegywrydCyfraith y WladAmserau penodedig42v22-43r14DC II.xxiii.46-DC II.xxiii.51J 75.1-75.12Bleg 83.4-83.17
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionPedwaroedd43r14-43r18DC II.xxiii.52-DC II.xxiii.53J 75.13-75.16Bleg 83.18-83.21
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionPencenedl43r18-43v4DC II.xxiii.54-DC II.xxiii.56J 75.17-75.22Bleg 83.22-84.3
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionTaliadau43v4-43v9DC II.xxiii.57-DC II.xxiii.58J 75.23-75.26Bleg 84.4-84.8
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionTir Cyllidus43v9-43v11DC II.xxiii.59J 75.27-75.28Bleg 84.9-84.10
BlegywrydCyfraith y WladSaith esgopty Dyfed43v11-44r5DC II.xxiv.cyflwyniad-DC II.xxiv.12J 75.29-76.7Bleg 84.11-84.25
BlegywrydCyfraith y WladGwadu eiddo44r6-44r17DC II.xi.12-DC II.xi.19J 76.8-76.15Bleg 84.26-85.7
BlegywrydCyfraith y WladLlwgr Ŷd44r18-45v12DC II.xxv.1-DC II.xxv.18J 76.16-77.31Bleg 85.8-87.8
BlegywrydCyfraith y WladPethau unwerth45v12-45v21DC II.xxv.19J 77.32-78.2Bleg 87.9-87.16
BlegywrydCyfraith y WladCynnen a rhaith yn erbyn lleidr45v22-46r5DC II.iii.19-DC II.iii.20J 78.3-78.7Bleg 87.17-87.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofBuchod ac ychen46r6-48r13DC II.xxvi.1-DC II.xxvii.22J 78.8-80.9Bleg 87.23-90.25
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMeirch48r14-48v17DC II.xxviii.1-DC II.xxviii.19J 80.10-80.31Bleg 90.26-91.20
BlegywrydCyfraith y WladCyhuddo o ladrad48v17-49r6DC II.iii.21-DC II.iii.23J 80.32-81.3Bleg 91.21-91.29
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMeirch (parhad)49r6-49v16DC II.xxviii.20-DC II.xxviii.28J 81.4-81.29Bleg 92.1-92.30
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofDefaid a geifr49v17-49v22 Dalenau GwagDC II.xxix.1-DC II.xxx.6J 81.30-82.2Bleg 93.1-93.10
BlegywrydCyfraith y WladSwydd a braint brawdwrDalennau Coll 56r1-57r7DC II.viii.110-DC II.viii.121J 45.5-47.20Bleg 98.28-102.13
BlegywrydCyfraith y WladCam farnau57r7-60v3DC II.viii.122-DC II.viii.132J 47.21-49.24Bleg 102.14-105.17
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninTrioedd60v3-61r12DC I.xxx.1-DC I.xxx.11J 20.13-23.8Bleg 105.18-106.17; 124.15-126.18
BlegywrydCyfraith y WladRhaith gwlad a dedfryd gwlad61r12-61v9DC II.viii.133-DC II.viii.139J 49.25-49.39Bleg 106.18-107.8
BlegywrydCyfraith y WladCynefodau61v9-61v18DC II.xxxvi.1-DC II.xxxvi.3J 85.29-85.36Bleg 107.9-107.17
BlegywrydCyfraith y WladCasgliad Trioedd61v19-75r1DC II.viii.1-DC II.viii.104J 33.2-44.6Bleg 107.18-124.14
BlegywrydCyfraith y WladGwarant75r2-75v1 Dalen wedi difrodiDC II.ix.1-DC II.ix.8J 50.1-51.10Bleg 44.8-45.30
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDadl tir75v2-75v9DC II.xx.cyflwyniad-DC II.xx.12J 67.18-68.19Bleg 70.6-71.23
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDadannudd75v9-76r5DC II.xxi.1-DC II.xxi.4J 68.20-69.19Bleg 71.24-73.7
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirRhannu treftadaeth ac etifeddu tir76r5-76r11DC II.xxiii.1-DC II.xxiii.27J 70.15-73.2Bleg 74.21-78.23
BlegywrydCyfraith y WladAdnau76r11-76r24DC II.x.1-DC II.x.3J 51.11-51.25Bleg 45.31-46.3
ArallYchwanegion OTrioedd - Casgliad Estynedig76v1-76v22X.vii.44
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration