Chwilio'r mynegai


Dod o hyd i ddarnau penodol o'r gyfraith

Canllawiau a Byrfoddau
NEU Chwilio rhan + adran:

Hidlenni gweithredol: Llaw.=J    132 cofnod    Printer friendly format

Dull trefnu ar y colofn honTraethawd trefnu ar y colofn honRhan trefnu ar y colofn honAdran trefnu ar y colofn honCyfeiriad trefnu ar y colofn honAncient Laws trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 1 trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 2 trefnu ar y colofn honGwaith wedi argraffu 3 trefnu ar y colofn hon
BlegywrydCyfraith y LlysRhaglith1.1-2.21Rhagymadrodd DC I.J 1.1-2.4Bleg 1.1-2.13
BlegywrydCyfraith y LlysY Pedwar Swyddog ar Hugain3.1-3.21DC I.i.1-4J 2.5-2.21Bleg 2.14-3.5
BlegywrydCyfraith y LlysSarhaed y brenin3.21-5.12DC I.ii.1-7J 2.22-3.13Bleg 3.6-4.6
BlegywrydCyfraith y LlysSarhaed y frenhines5.12-5.16DC I.iii.1J 3.14-3.17Bleg 4.7-4.11
BlegywrydCyfraith y LlysCymdeithas y Brenin5.16-5.20DC I.iv.1J 3.18-3.21Bleg 4.12-4.16
BlegywrydCyfraith y LlysYr Edling6.1-6.15DC I.v.1-4J 3.22-3.34Bleg 4.17-5.5
BlegywrydCyfraith y LlysRheidiau'r Edling6.15-7.1DC I.v.5-7J 4.1-4.6Bleg 5.6-5.11
BlegywrydCyfraith y LlysBraint7.1-7.16DC I.v.8-DC I.vi.1J 4.7-4.20Bleg 5.12-5.28
BlegywrydCyfraith y LlysNoddau7.16-11.11DC I.vii.1-DC I.viii.cyflwyniadJ 4.21-6.25Bleg 6.1-8.26
BlegywrydCyfraith y LlysSarhaed a Gwerth11.12-12.9DC I.viii.1-DC I.viii.9J 6.26-7.5Bleg 8.27-9.16
BlegywrydCyfraith y LlysLletyau12.10-13.12DC I.ix.1-DC I.ix.9J 7.6-7.29Bleg 9.17-10.14
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninPenteulu13.12-14.13DC I.x.1-DC I.x.10J 7.30-8.13Bleg 10.15-11.9
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninDistain14.13-16.17DC I.xi.1-DC I.xi.29J 8.14-9.17Bleg 11.10-12.31
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninOffeiriad Teulu16.17-17.15DC I.xii.1-DC I.xii.9J 9.18-9.34Bleg 13.1-13.20
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninHebogydd17.15-19.10DC I.xiii.1-DC I.xiii.15J 9.35-10.29Beg 13.21-14.31
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninBrawdwr Llys19.10-23.3DC I.xiv.1-DC I.xiv.21J 10.30-12.19Bleg 15.1-17.18
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninBrawdwr Llys - Brawdwr a brawd23.4-25.1DC I.xiv.22-DC I.xiv.24J 12.20-13.13Bleg 17.19-18.21
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninPengwastrawd25.2-26.17DC I.xv.1-DC I.xv.20J 13.14-14.7Bleg 18.22-19.31
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninPencynydd26.18-29.8DC I.xvi.1-DC I.xvi.25J 14.8-15.14Bleg 20.1-21.26
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninGwas Ystafell29.9-29.19DC I.xvii.1-DC I.xvii.8J 15.15-15.22Bleg 21.27-22.8
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninMorwyn Ystafell29.19-30.3DC I.xvii.9-DC I.xvii.10J 15.23-15.25Bleg 22.8-22.12
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninGwas Ystafell30.3-30.8DC I.xvii.11-DC I.xvii.12J 15.26-15.29Bleg 22.13-22.17
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninBardd Teulu30.8-31.3DC I.xviii.1-DC I.xviii.9J 15.30-16.8Bleg 22.18-23.5
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninDryswr neuadd31.3-32.3DC I.xix.1-DC I.xix.10J 16.9-16.28Bleg 23.6-23.28
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninGwastrawd afwyn32.3-32.8; 33.3-33.7DC I.xx.1-DC I.xx.7J 16.29-17.3Bleg 24.1-24.14
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninDrysor ystafell32.9-32.14DC I.xxi.1-DC I.xxi.5J 17.4-17.7Bleg 24.15-24.20
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninPorthor32.14-32.17DC I.xxii.1-DC I.xxii.2J 17.8-17.10Bleg 24.21-24.23
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninCogydd32.17-33.3; 33.10-33.11DC I.xxiii.1-DC I.xxiii.8J 17.11-17.18Bleg 25.1-25.9
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninMeddydd33.7-33.10DC I.xxiv.1J 17.19-17.21Bleg 25.10-25.12
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninPencerdd33.12-34.10DC I.xxv.1-DC I.xxv.10J 17.22-18.11Bleg 25.13-26.10
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninMeddyg34.10-35.2DC I.xxvi.1-DC I.xxvi.6J 18.12-18.22Bleg 26.11-26.24
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninGof llys35.3-35.19DC I.xxvii.1-DC I.xxvii.14J 18.23-19.3Bleg 26.25-27.16
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninMaer Biswail35.19-36.6DC I.xxviii.1-DC I.xxviii.4J 19.4-19.9Bleg 27.17-27.24
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninRhingyll36.7-38.7DC I.xxix.1-DC I.xxix.17J 19.10-20.12Bleg 27.25-29.12
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninTrioedd38.7-44.18DC I.xxx.1-DC I.xxx.11J 20.13-23.8Bleg 105.18-106.17; 124.15-126.18
BlegywrydCyfraith y LlysSwyddogion y BreninY swyddogion cyffredin44.18-45.8DC I.xxx.11-DC I.xxxi.2J 23.9-23.17Bleg 29.13-29.25
BlegywrydCyfraith y WladTair Colofn CyfraithRhaglith45.8-46.2DC II.cyflwyniad-DC II.cyflwyniad.7J 23.18-23.30Bleg 29.26-30.10; Bleg 135.10-135.13
BlegywrydCyfraith y WladTair Colofn CyfraithNaw affaith galanas46.3-51.13DC II.i.1-DC II.i.37J 23.31-26.14Bleg 30.11-33.29
BlegywrydCyfraith y WladTair Colofn CyfraithNaw affaith tân51.14-52.11DC II.ii.1-DC II.ii.11J 26.15-26.29Bleg 34.1-34.18
BlegywrydCyfraith y WladTair Colofn CyfraithNaw affaith lladrad52.12-54.17DC II.iii.1-DC II.iii.18; DC II.iii.24-DC II.iii.26J 26.30-27.35Bleg 34.19-36.8
BlegywrydCyfraith y WladTystion54.18-59.3DC II.iv.1-DC II.iv.5J 27.36-28.38Bleg 36.9-37.28
BlegywrydCyfraith y WladY Naw Tafodiog59.4-59.13DC II.v.cyflwyniad-DC II.v.15J 29.1-30.8Bleg 37.29-39.23
BlegywrydCyfraith y WladDyledion59.13-59.21DC II.vi.1-DC II.vi.3J 30.9-30.14Bleg 39.24-39.30
BlegywrydCyfraith y WladMeichiau60.1-63.18DC II.vi.4-DC II.vi.25J 30.15-32.5Bleg 40.1-42.28
BlegywrydCyfraith y WladDirwy63.18-65.15DC II.vii.1-DC II.vii.11J 32.6-33.1Bleg 42.29-44.7
BlegywrydCyfraith y WladCasgliad Trioedd65.16-90.13DC II.viii.1-DC II.viii.104J 33.2-44.6Bleg 107.18-124.14
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirTrioedd ynghylch tir90.13-92.14DC II.viii.105-DC II.viii.109J 44.7-45.4Bleg 78.24-80.6
BlegywrydCyfraith y WladSwydd a braint brawdwr92.15-98.3DC II.viii.110-DC II.viii.121J 45.5-47.20Bleg 98.28-102.13
BlegywrydCyfraith y WladCam farnau98.3-103.5DC II.viii.122-DC II.viii.132J 47.21-49.24Bleg 102.14-105.17
BlegywrydCyfraith y WladRhaith gwlad a dedfryd gwlad103.5-104.3DC II.viii.133-DC II.viii.139J 49.25-49.39Bleg 106.18-107.8
BlegywrydCyfraith y WladGwarant104.3-106.20DC II.ix.1-DC II.ix.8J 50.1-51.10Bleg 44.8-45.30
BlegywrydCyfraith y WladAdnau107.1-107.18DC II.x.1-DC II.x.3J 51.11-51.25Bleg 45.31-46.3
BlegywrydCyfraith y WladTaeogion ac eraill107.18-109.16DC II.xi.1-DC II.xi.11J 51.26-52.23Bleg 46.4-47.32
BlegywrydCyfraith y WladMeiri a Chyngellorion109.16-112.2DC II.xii.1-DC II.xii.18J 52.24-53.24Bleg 48.1-49.19
BlegywrydCyfraith y WladEbediw112.2-112.21DC II.xii.19-DC II.xii.29J 53.25-54.4Bleg 49.20-50.11
BlegywrydCyfraith y WladTân damweiniol113.1-113.12DC II.ii.12-DC II.ii.15J 54.5-54.13Bleg 50.12-50.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth odynau113.12-113.17DC II.ii.16-DC II.ii.20J 54.14-54.17Bleg 50.23-50.27
BlegywrydCyfraith y WladHela113.17-116.16DC II.xiii.1-DC II.xiii.21J 54.18-55.33Bleg 51.1-52.29
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofCŵn116.16-119.5DC II.xiv.1-DC II.xiv.25J 55.34-57.2Bleg 53.1-54.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofHebogau119.5-119.14DC II.xv.1-DC II.xv.8J 57.3-57.10Bleg 54.23-55.3
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofGwenyn119.14-120.19DC II.xvi.1-DC II.xvi.17J 57.11-57.31Bleg 55.4-55.28
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Aelodau120.20-123.7DC II.xvii.1-DC II.xvii.17J 57.32-58.36Bleg 56.1-57.19
BlegywrydCyfraith y WladSarhaed, galanas a gwerth123.8-127.15DC II.xvii.18-DC II.xvii.56J 58.37-61.3Bleg 57.20-60.22
BlegywrydCyfraith y WladGwragedd127.16-138.4DC II.xviii.1-DC II.xviii.54J 61.4-65.31Bleg 60.23-67.22
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirGwestfa138.4-139.4DC II.xix.1-DC II.xix.5J 65.32-66.10Bleg 67.23-68.15
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDawnbwyd139.4-141.10DC II.xix.6-DC II.xix.13J 66.11-67.17Bleg 68.16-70.5
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDadl tir141.11-143.12DC II.xx.cyflwyniad-DC II.xx.12J 67.18-68.19Bleg 70.6-71.23
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDadannudd143.12-145.16DC II.xxi.1-DC II.xxi.4J 68.20-69.19Bleg 71.24-73.7
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirDyddiau hawlio145.17-145.17DC II.xxii.1-DC II.xxii.9J 69.20-70.14Bleg 73.8-74.20
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirRhannu treftadaeth ac etifeddu tir145.17-153.14DC II.xxiii.1-DC II.xxiii.27J 70.15-73.2Bleg 74.21-78.23
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirTresmasu153.14-154.14DC II.xxiii.28-DC II.xxiii.33J 73.3-73.25Bleg 80.7-81.7
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirBraint o du mam154.14-155.12DC II.xxiii.34-DC II.xxiii.36J 73.26-74.5Bleg 81.8-81.26
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirAnrhaith155.12-155.20DC II.xxiii.37-DC II.xxiii.39J 74.6-74.13Bleg 81.27-82.7
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith TirFfiniau156.1-156.8DC II.xxiii.40-DC II.xxiii.42J 74.14-74.21Bleg 82.8-82.16
BlegywrydCyfraith y WladMoch mewn coed ac ŷd156.8-156.19DC II.xxiii.43-DC II.xxiii.45J 74.22-74.32Bleg 82.17-83.3
BlegywrydCyfraith y WladAmserau penodedig156.20-157.8DC II.xxiii.46-DC II.xxiii.51J 75.1-75.12Bleg 83.4-83.17
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionPedwaroedd157.8-157.11DC II.xxiii.52-DC II.xxiii.53J 75.13-75.16Bleg 83.18-83.21
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionPencenedl157.12-157.19DC II.xxiii.54-DC II.xxiii.56J 75.17-75.22Bleg 83.22-84.3
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionTaliadau157.19-158.3DC II.xxiii.57-DC II.xxiii.58J 75.23-75.26Bleg 84.4-84.8
BlegywrydCyfraith y WladAmrywionTir Cyllidus158.3-158.4DC II.xxiii.59J 75.27-75.28Bleg 84.9-84.10
BlegywrydCyfraith y WladSaith esgopty Dyfed158.5-158.20DC II.xxiv.cyflwyniad-DC II.xxiv.12J 75.29-76.7Bleg 84.11-84.25
BlegywrydCyfraith y WladGwadu eiddo158.20-159.8DC II.xi.12-DC II.xi.19J 76.8-76.15Bleg 84.26-85.7
BlegywrydCyfraith y WladLlwgr Ŷd159.9-162.2DC II.xxv.1-DC II.xxv.18J 76.16-77.31Bleg 85.8-87.8
BlegywrydCyfraith y WladPethau unwerth162.2-162.10DC II.xxv.19J 77.32-78.2Bleg 87.9-87.16
BlegywrydCyfraith y WladCynnen a rhaith yn erbyn lleidr162.10-162.15DC II.iii.19-DC II.iii.20J 78.3-78.7Bleg 87.17-87.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofBuchod ac ychen162.16-166.18DC II.xxvi.1-DC II.xxvii.22J 78.8-80.9Bleg 87.23-90.25
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMeirch166.19-168.2DC II.xxviii.1-DC II.xxviii.19J 80.10-80.31Bleg 90.26-91.20
BlegywrydCyfraith y WladCyhuddo o ladrad168.3-168.11DC II.iii.21-DC II.iii.23J 80.32-81.3Bleg 91.21-91.29
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMeirch (parhad)168.11-169.17DC II.xxviii.20-DC II.xxviii.28J 81.4-81.29Bleg 92.1-92.30
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofDefaid a geifr169.18-170.2DC II.xxix.1-DC II.xxx.6J 81.30-82.2Bleg 93.1-93.10
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofMoch170.3-171.7DC II.xxxi.1-DC II.xxxi.12J 82.3-82.25Bleg 93.11-94.7; Bleg 154.11-154.15
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofCathod171.7-171.20DC II.xxxii.1-DC II.xxxii.4J 82.26-83.3Bleg 94.8-94.22
BlegywrydCyfraith y WladGwerth Gwyllt a DofGwyddau ac ieir172.1-172.5DC II.xxxiii.1-DC II.xxxiii.6J 83.4-83.8Bleg 94.23-94.26
BlegywrydCyfraith y WladGwerthoeddAdeiladau172.6-173.16DC II.xxxiv.1-DC II.xxxiv.24J 83.9-83.35Bleg 95.1-96.4
BlegywrydCyfraith y WladGwerthoeddOffer, Dodrefn, Arfau173.16-177.4DC II.xxxv.1-DC II.xxxv.101J 84.1-85.28Bleg 96.5-98.27
BlegywrydCyfraith y WladCynefodau177.4-177.12DC II.xxxvi.1-DC II.xxxvi.3J 85.29-85.36Bleg 107.9-107.17
BlegywrydCyfraith y WladCyfraith Anysgrifenedig177.12-178.3DC II.xxxvi.4-DC II.xxxvi.5J 85.37-86.10Bleg 126.19-126.31
BlegywrydCyfraith y WladArferion cyfraith178.4-184.7DC III.i.cyflwyniad-DC III.i.26J 86.11-89.4Bleg 126.31-131.10
ArallYchwanegion JDynion na ddylai eu Tystiolaeth Sefyll184.8-185.5DC III.ii.1-III.ii.15J 89.5-89.18
ArallYchwanegion JProfi Ynadon185.5-190.7DC III.iii.4-DC III.iii.48J 89.19-92.3DwC 388-9
ArallYchwanegion JOedi Cyfraith190.7-190.18DC III.iv.pr.,1-11J 92.4-92.13DwC 441-2
ArallYchwanegion JLle y dylai ceidwaid fod190.18-191.2DC III.v.pr.,1-3,4n.42J 92.14-92.17DwC 374-8; WML 320.19-23
ArallYchwanegion JPethau sydd unfraint â Lladrad yn Llaw191.2-191.11DC III.vi.pr.,1-3J 92.18-92.25DwC 445-8
ArallYchwanegion JPethau sydd unfraint â Lladrad yn Llaw191.12-193.12DC III.vi.4-DC III.vi.26J 92.26-94.2Ior 69.10-12, Ior 115.9-16; WML 89.6-16, WML 117.17-20
IorwerthYchwanegion JLladrad193.12-197.16VC III.ii.30-VC III.ii.40; V.ii.136J 94.3-96.4DwC 500
IorwerthYchwanegion JCyfar197.17-203.3VC III.xxiv.1-VC III.xxiv.29J 96.5-98.30Ior 148.1-153.3
CyfnerthYchwanegion JBriwio Anifail203.3-205.16VC II.v.1-VC II.v.5; GC II.xix.6;J 98.31-100.2Ior 57.1-57.6
IorwerthYchwanegion JTrais205.17-206.1VC III.iii.32J 100.3-100.8Ior 115.21
ArallYchwanegion JDamweiniau II206.2-207.9J 100.9-100.34
CyfnerthYchwanegion JGwerth Aelodau207.9-207.16GC II.vi.5-GC II.vi.8; GC II.vii.8J 101.1-101.7WML 43.4-7
ArallYchwanegion JProfi Ynadon207.16-208.1DC III.iii.2, 21J 101.8-101.13
ArallYchwanegion JCynghawsedd208.2-219.12VII.i.43-VII.i.47; XI.iv.5J 101.14-106.35
ArallYchwanegion JProfi Ynadon219.11-220.8DC III.iii.15-DC III.iii.23; XI.iii.28J 106.35-107.16
IorwerthYchwanegion JCyfraith TirAchos Llys am Dir220.9-237.19VC II.xi.1-VC II.xi.53J 107.17-115.19Ior 72.1-81.11
IorwerthYchwanegion JCyfraith TirPennu ffiniau237.19-238.3VC II.xi.54J 115.20-115.23Ior 81.12
IorwerthYchwanegion JCyfraith TirRhannu tir238.3-238.17VC II.xi.56-VC II.xii.5J 115.24-116.2Ior 81.15-82.11
IorwerthYchwanegion JCyfraith TirMaer Biswail238.17-239.5VC II.xii.5-VC II.xii.7J 116.3-116.10Ior 83.1-83.4
IorwerthYchwanegion JCyfraith TirDadannudd239.5-240.8VC II.xiii.1-VC II.xiii.6J 116.11-116.31Ior 84.1-84.6
IorwerthYchwanegion JCyfraith TirAch ac Edryf240.9-241.16VC II.xiv.1-VC II.xiv.3J 116.32-117.22Ior 85.1-85.9
IorwerthYchwanegion JCyfraith TirMerched a tir241.16-243.2VC II.xv.1-VC II.xv.7J 117.23-118.7Ior 86.1-86.11
IorwerthYchwanegion JCyfraith TirEnnill a cholli tir243.2-244.8VC II.xv.8-VC II.xvi.5J 118.9-118.31Ior 87.1-87.11
IorwerthYchwanegion JCyfraith TirAmaethyddiaeth244.9-244.19VC II.xvi.10-VC II.xvi.17J 118.32-119.3Ior 88.5-88.7
IorwerthYchwanegion JCyfraith TirMesurau cyfreithiol a Dyfnwal Moelmud244.20-247.18VC II.xvii.1-VC II.xvii.13J 119.4-120.21Ior 90.1-18
IorwerthYchwanegion JCyfraith Teulu247.19-256.12VC II.xxviii.1-VC II.xxxi.26J 120.22-124.27Ior 97.1-103.4
ArallYchwanegion JDamweiniau II256.12-257.12J 124.28-125.15
ArallYchwanegion JDadlwriaeth257.12-258.2X.xvi.1-X.xvi.2J 125.16-125.26
ArallYchwanegion JArgaedigaeth258.2-261.14X.xvi.3-X.xvi.6J 125.27-127.10
ArallYchwanegion JTremyg261.14-263.12X.xi.10-X.xi.14J 127.11-128.6
ArallYchwanegion JAmrywionTir ac arall263.13-264.8XI.i.9-XI.i.11J 128.7-128.21
ArallYchwanegion JDamweiniau II264.9-268.21J 128.22-130.30
ArallYchwanegion JMeichiau269.1-277.11VC II.vi.1-VC II.vi.30; V.ii.29-V.ii.40J 130.31-134.23Ior 58.2-65.2; DwC 447-8, 264-76
ArallYchwanegion JDamweiniau II278.1-304.9J 134.24-146.18
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration