Lladin/Latin: Lat A – Peniarth 28 | Lat B – Cotton Vespasian E XI 1 | Lat C – Harleian 1796 | Lat D – Rawlinson C 821 | Lat E – Corpus Christi College, Cambridge 454

Harleian 1796


Siglum: Latin C

Dull: Lladin

Dyddiad: s.xiii med

Disgrifiad: 26ff.
Lladin C o’r testunau Lladin. Wedi ei ddifrodi gyda llawer o ddeunydd yn eisiau.
Cyfeiriadau at Ancient Laws: LHB = Leges Howeli Boni, Ancient Laws (Lladin C, pennod, brawddeg. Lle y daw rhifau’r tudalennau i ben, cyfeirir at dudalen a llinell yn y fersiwn Quarto.)

Lluniau:

Copïau:
H. D. Emanuel, The Latin Texts of the Welsh Laws (Cardiff, 1967).

Russell, P., Welsh Law in Medieval Anglesey. British Library, Harleian MS 1796 (Latin C), Texts and Studies in Medieval Welsh Law II (Cambridge, 2011).
Yn y gwaith hwn gan yr Athro Paul Russell, ceir conspectws manwl a gwerthfawr iawn. Dylid cydnabod ein dyled i waith yr Athro Russell yn y tabl hwn, sydd yn seiliedig ar ei gwaith ef. Yr ydym yn ddiolchgar iawn iddo am ei haelioni yn caniatáu i ni ddefnyddio ei waith. Dylid cyfeirio at gyfrol yr Athro Russell mewn unrhyw waith sydd yn defnyddio y llawysgrif hon, neu waith sydd yn deillio o’r tabl ar y wefan hon.

Pori cynnwys y llawysgrif hon yn y mynegai


Llawysgrif flaenorol | Llawysgrif nesaf


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration