Cyhoeddiadau a ThestunauMae'r dudalen hon yn cynnig dolenni at destunau golygedig. Y bwriad yw gwneud cyn gymaint o'r cyfreithiau ar gael â phosib. Bydd nifer o'r testunau sydd ar gael yma wedi eu cyhoeddi fel rhan o waith ehangach - yn cynnwys rhagymadrodd, cyfieithiad, a nodiadau yn dibynnu ar y cyhoeddiad - ac felly pwrpas y dudalen hon yw cynnig testun chwiliadwy y gellir cyfeirio ato, ond ar gyfer mwy o fanylion, bydd rhaid troi at y testun cyhoeddedig. Bydd manylion y testunau cyhoeddedig ar gael yma hefyd, a dylid cyfeirio at y fersiynau cyhoeddedig mewn unrhyw beth sydd yn gwneud defnydd o'r testunau hyn.

Yn y pen draw, braf fyddai cael testunau yr holl lawysgrifau cyfreithiol ar gael ar y we. Mae'r llawysgrifau cynnar eisoes ar gael - ceir rhestr yma. Yma, ceir rhestr o'r llawysgrifau sydd yn weddill, a dolenni at destunau.

Machlud Cyfraith Hywel: golygiad o BL Add 22356 - Christine James (S)

Welsh Law in Medieval Anglesey: British Library Harleian MS 1796 (Latin C) - Paul Russell

Llawysgrif Pomffred - Sara Elin Roberts (Z)

Plaints in Mediaeval Welsh Law - Sara Elin RobertsDylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration