Warning: file_get_contents(http://tth3.eu/shorten.php?longurl=http%3A%2F%2Fwww.cyfraith-hywel.org.uk%2Fcy%2Fcanllaw-traethigau-rhaglithiau.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /var/sites/c/cyfraith-hywel.org.uk/public_html/bits/psite.functions.inc.php on line 3307
Y rhaglithiau Cyfraith Hywel

Y Rhaglithiau

Testunau o'r Rhaglithiau
(c)British Library Board, Add. 22356

(c)British Library Board, Add. 22356


Ceir rhaglith ym mhob llawysgrif gyflawn o Gyfraith Hywel. Mae’r rhaglith yn disgrifio Hywel Dda yn ymgynnull dynion dysgedig Cymru er mwyn gosod trefn ar y cyfreithiau; mae’n annhebygol iawn i hyn ddigwydd mewn gwirionedd, a phwrpas y rhaglithiau oedd pwysleisio cefndir a tharddiad brenhinol a Christnogol y cyfreithiau, a hynny yn wyneb ymosodiadau ar y gyfraith o’r tu allan i Gymru. Mae’r stori yn y rhaglithiau yn cynyddu gydag amser, gyda mwy o fanylion mewn testunau diweddarach. Y rhaglithiau yw’r prif dystiolaeth am y cysylltiad rhwng Hywel Dda a’r cyfreithiau.
Cyhoeddus

CyhoeddusPryce, H., ‘The Prologues to the Welsh Lawbooks’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 33 (1986), 151-182.
Russell, P., The Prologues to the Mediaeval Welsh Lawbooks, Basic Texts for Brittonic History 3 (Cambridge, Department of Anglo-Saxon, Norse, and Celtic, 2004).

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration