Warning: file_get_contents(http://tth3.eu/shorten.php?longurl=http%3A%2F%2Fwww.cyfraith-hywel.org.uk%2Fcy%2Fcanllaw-testunau-iorwerth.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /var/sites/c/cyfraith-hywel.org.uk/public_html/bits/psite.functions.inc.php on line 3307
Iorwerth Cyfraith Hywel

Iorwerth


Mae’n bosib bod yr wyth llawysgrif yn y dull Iorwerth, A, B, C, D, E, G, K, a Lew, yn adlewyrchu’r gyfraith yng Ngwynedd yn ystod teyrnasiad y ddau Lywelyn (Llywelyn ap Iorwerth, c.1194-1240 a Llywelyn ap Gruffudd, 1246-1282), yn enwedig Llywelyn ap Iorwerth, ac mae’r wyth llawysgrif yn ffurfio dull tynn. Y llawysgrifau Iorwerth yw’r llawysgrifau hynaf o ran dyddiad ond maent yn cyflwyno fersiwn mwyaf datblygedig y gyfraith. Ceir fersiwn diwygiedig o Iorwerth yn Colan Peniarth 30, ‘Llyfr Colan’. Enwir y dull, y Venedotian code gynt, ar ôl Iorwerth ap Madog, y cyfreithiwr a enwir fel yr un a luniodd y Llyfr Prawf.
(c)Sara Elin Roberts

(c)Sara Elin Roberts


Gw. hefyd y rhestr testunau.


Jenkins, D., ‘Iorwerth Ap Madog: Gŵr Cyfraith o’r Drydedd Ganrif Ar Ddeg’, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 8 (1953), 164-170.

Jenkins, D., ‘Iorwerth ap Madog a Hywel Dda’, Lleufer 17 (1961), 17-33.

*Jenkins, D., ‘A Family of Medieval Welsh Lawyers’, yn Celtic Law Papers (Brussels, 1973), 121-133.

Jones, Glanville R. J., ‘The Models for Organisation in Llyfr Iorwerth and Llyfr Cyfnerth’, Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd 39 (1992), 95-118.


      
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration