Warning: file_get_contents(http://tth3.eu/shorten.php?longurl=http%3A%2F%2Fwww.cyfraith-hywel.org.uk%2Fcy%2Fcanllaw-testunau-anomalous.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /var/sites/c/cyfraith-hywel.org.uk/public_html/bits/psite.functions.inc.php on line 3307
Anomalous Laws Cyfraith Hywel

Anomalous Laws

(c)Sara Elin Roberts

(c)Sara Elin Roberts


Yn ei astudiaeth o’r llawysgrifau cyfraith, Ancient Laws and Institutes of Wales, trefnodd Aneurin Owen y llawysgrifau yn ôl dull, a chyflwynodd ei gysyniad o’r datganiad sylfaenol o gyfraith Hywel yn ôl bob dull yn ei dro. Fodd bynnag, roedd peth deunydd – yn aml mewn llawysgrifau diweddarach, a deunydd yr oedd Owen yn ei ystyried yn ddeunydd ychwanegol – nad oedd modd iddo ei ffitio i’w ddatganiadau sylfaenol, felly cyflwynodd y deunydd yn ei ail gyfrol, a’i alw’n ‘Anomalous Laws’. Ceir hefyd llawysgrifau cyflawn nad ydynt yn ffitio unrhyw ddull. Y llawysgrifau hynny yw F (Peniarth 34), sydd yn gysylltiedig â dull Iorwerth ond sydd ddim yn cynnwys testun llawn; H (Peniarth 164), casgliad helaeth o drioedd, cynghawsedd a deunydd arall; As (Peniarth 175), a Mor (Peniarth 36C), casgliadau o gynghawsedd; Dd, BL Add. 31,055, copi o’r llawysgrif goll Llyfr Gwyn Hergest, a oedd yn cynnwys cwynion; ac Ep (Peniarth 258), sydd ddim yn ddeunydd ychwanegol ond sydd yn gopi cynnar o lawysgrif Q (Wynnstay 36) o’r dull Blegywryd.
(c)Sara Elin Roberts

(c)Sara Elin Roberts
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration