Warning: file_get_contents(http://tth3.eu/shorten.php?longurl=http%3A%2F%2Fwww.cyfraith-hywel.org.uk%2Fcy%2Fancientlawsmain.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /var/sites/c/cyfraith-hywel.org.uk/public_html/bits/psite.functions.inc.php on line 3307
Ancient Laws and Institutes of Wales Cyfraith Hywel
Trwy garedigrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Trwy garedigrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ancient Laws and Institutes of Wales


Yn y tudalennau hyn ceir trafodaeth lawn ar gynnwys, pwrpas, awdur a defnyddio'r golygiad modern cyntaf o gyfraith Hywel Dda, sef Ancient Laws and Institutes of Wales, a olygwyd gan Aneurin Owen ym 1841.

Canllawiau ar ddefnyddio Ancient Laws a chyfeirio at y testun

Cynnwys Ancient Laws a'r Llawysgrifau a ddefnyddiwyd
Mae'r ffeiliau canlynol yn edrych ar bob adran o Ancient Laws yn unigol, yn dangos beth yw'r adrannau (gan ddefnyddio'r teitlau fel ag y maent yn y gyfrol), ac yn dangos y croesgyfeiriadau ar gyfer y llawysgrifau a ddefnyddwyd, gan gynnwys y llawysgrif a seiliwyd y testun arno a'r rhai a ddefnyddiwyd fel croesgyfeiriadau.

Cyfrol I: y Dulliau

The Venedotian Code - Dull Gwynedd

The Dimetian Code - Dull Dyfed
Trwy garedigrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Trwy garedigrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru


The Gwentian Code - Dull Gwent


Cyfrol II: yr 'Anomalous Laws'

Llyfr IVLlyfr V
Llyfr VILlyfr VII
Llyfr VIIILlyfr IX
Llyfr XLlyfr XI
Llyfr XIILlyfr XIV

Roedd Llyfr XIII yn ffugiad gan Iolo Morganwg


Leges Wallicae - Lladin A

Leges Howeli Boni - Lladin B

Leges Howeli Boni - Lladin C
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration