Warning: file_get_contents(http://tth3.eu/shorten.php?longurl=http%3A%2F%2Fwww.cyfraith-hywel.org.uk%2Fcy%2Famdanom-amcanion.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /var/sites/c/cyfraith-hywel.org.uk/public_html/bits/psite.functions.inc.php on line 3307
Amcanion Cyfraith Hywel

Amcanion prosiect


Mae gan y prosiect ddau fwriad. Yn gyntaf, cynnig canllaw i faes Cyfraith Hywel, trwy esbonio beth oedd cyfraith Hywel, sut oedd y gyfraith yn gweithio, a chynnig cyfle i ddarllen ymhellach, trwy restru cyhoeddiadau ysgolheigaidd pwnc-benodol ar gyfer nifer o feysydd o fewn y maes eang hwn.

Yr ail fwriad yw edrych ar y llawysgrifau cyfraith, y man cychwyn ar gyfer gweithio ar Gyfraith Hywel. Cyflwynir disgrifiad byr o bob llawysgrif, a rhestr gynnwys manwl ar gyfer y llawysgrifau unigol. Bydd modd i unrhyw un sydd yn awyddus i wybod mwy am y cyfreithiau droi at y tablau hyn i weld beth yn union sydd yn y llawysgrifau, a gweld ymhle arall yr ymddengys y darnau hynny.

Mae modd defnyddio’r gwaith eglurhaol a’r gwaith manwl ar y llawysgrifau gyda’i gilydd i gynnig darlun llawnach o’r hyn y mae testunau Cyfraith Hywel yn eu cynnwys.

Cysylltu:Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration